VACTERL ilişkisi

Doğumsal olan kusurlarının rastgele olmayan bir ilişkisi. VACTERL, harflerin her birinin bir veya daha fazla tipte malformasyonu temsil ettiği bir anımsatıcıdır:
V = Vertebral anomaliler
A = Anal atrezi (bağırsağın alt ucunda delik olmaması);
C = Kardiyak kusur, çoğunlukla ventriküler septal kusur;
TE = Özofagus atrezi (yemek borusunun bir kısmı içi boş değil) TrakeoÖzofageal fistül (özofagus ve trakea arasındaki iletişim);
R = Böbrek anormallikleri
L = Ekstremite(Kol ve Bacak) anormallikleri, çoğunlukla radyal displazi (anormal oluşumlar).VACTERL ilişkisi yeni doğan bebeklerde tekrar tekrar gözlenmiştir. Diyabetik annelerin çocuklarında genel popülasyona göre daha yaygındır. VACTERL ilişkisi, kolesterol sentezinin inhibisyonu ve kolesterol gerektiren embriyonun şekillenmesinde biyokimyasal bir yolun aşağı regülasyonu (azaltma) ile ilişkilendirilmiştir. Tedavisi ise fiziksel kusurları mümkün olduğunca düzeltmek için ameliyatı içerir.