Tendon Yırtılmaları (Rüptür) Genel Bakış Tendon Yırtılmaları: Tendon, insan vücudunda kası kemiğe bağlayan fibröz dokudur. Bir tendona uygulanan kuvvetler vücut ağırlığınızın 5 katından fazla olabilir. Bazı nadir durumlarda, tendonlar kopabilir. Bir yırtılmayı daha olası kılan koşullar arasında bir tendona steroid ...