T (timin)

Genetikte T, DNA’daki A-T (adenin-timin) baz çiftinin bir üyesi olan timin anlamına gelir. DNA’daki diğer baz çifti G-C’dir (guanin-sitozin).

Her baz çifti “DNA merdiveninin basamağını” oluşturur. Bir DNA nükleotidi, bir şeker molekülünden, bir fosforik asit molekülünden ve baz adı verilen bir molekülden oluşur. Bazlar, genetik kodu açıklayan “harfler” dir. DNA’nın kod harfleri sırasıyla adenin, timin, guanin ve sitozin kimyasallarını temsil eden A, T, G ve C’dir. Baz eşleşmesinde, adenin daima timin ile, guanin ise daima sitozin ile eşleşir.