S – Sitozin

Guanin ve sitozinden oluşan DNA’daki baz çiftinin bir üyesi olan bir DNA nükleotidi olan sitozin anlamına gelir. Bu baz çifti, geleneksel olarak G-S (veya GS) olarak kısaltılır.

DNA’daki diğer baz çifti, geleneksel olarak A-T (veya AT) olarak kısaltılan adenin ve timindir.

Her baz çifti “DNA merdiveninin basamağını” oluşturur. Bir DNA nükleotidi, bir şeker molekülünden, bir fosforik asit molekülünden ve baz adı verilen bir molekülden oluşur. Bazlar, genetik kodu açıklayan “harfler” dir. DNA’da kod harfleri sırasıyla adenin, timin, guanin ve sitozin kimyasallarını temsil eden A, T, G ve S’dir. Baz eşleşmesinde, adenin daima timin ile, guanin ise daima sitozin ile eşleşir.