Ra

   • R (sembolü)

   • R-2

   • r-tPA

   • R/O

   • RA

   • RAD51

   • RANTES

   • RAST

   • Racemose anevrizması

   • Rad

   • Radial boyun disseksiyonu

   • Radial disseksiyon

   • Radiate

   • Radikal prostatektomi

   • Radikulopati

   • Radiküler ağrı

   • Radikülopati, bel

   • Radioallergosorbent testi

   • Radiograf

   • Radioimmunoassay

   • Radiomimetic

   • Radon

   • Radyal

   • Radyal baş dislokasyonu

   • Radyal baş subluksasyonu

   • Radyal başın çıkığı

   • Radyal drusen

   • Radyal kafanın subluksasyonu

   • Radyal keratotomi

   • Radyasyon

   • Radyasyon fibrozu

   • Radyasyon hastalığı

   • Radyasyon menopozu

   • Radyasyon onkolojisi

   • Radyasyon onkoloğu

   • Radyasyon pnömonisi

   • Radyasyon tedavisi

   • Radyasyon tedavisi, 3-D

   • Radyasyon tedavisi, dahili

   • Radyasyon tedavisi, harici

   • Radyasyon tedavisi, hedeflenmiş

   • Radyasyon tedavisi, konformal

   • Radyasyon tedavisi, konformasyonel

   • Radyasyon tedavisi, stereotaktik

   • Radyasyon toksisitesi

   • Radyasyon, arka plan

   • Radyasyon, ultraviyole

   • Radyasyon, yiyecek

   • Radyasyona duyarsız

   • Radyo frekansı tanımlama: (RFID)

   • Radyoaktif

   • Radyoaktif iyot

   • Radyoaktif izleyici

   • Radyofrekans ablasyonu

   • Radyografi

   • Radyografik Olmayan Eksenel Spondiloartrit nr-axSpA

   • Radyoiyot

   • Radyoizotop

   • Radyoloji

   • Radyoloji, girişimsel

   • Radyolojik

   • Radyolojist

   • Radyolüsent

   • Radyonükleid stres testi

   • Radyonüklid

   • Radyonüklid stres testi

   • Radyonüklid taraması

   • Radyopak

   • Radyosensitif

   • Radyoterapi

   • Radyoterapi, stereotaktik

   • Radyum

   • Raeder’s sendromu

   • Rahatsız edici

   • Rahim

   • Rahim

   • Rahim astarı

   • Rahim ağzı kanseri

   • Rahim dışı

   • Rahim dışı gebelik

   • Rahim fibroidleri

   • Rahim forniks

   • Rahim içi

   • Rahim içi büyüme geriliği

   • Rahim içi kontraseptif cihaz (RİA)

   • Rahim içi tohumlama (IUI)

   • Rahim kanaması

   • Rahim kanseri

   • Rahim kanseri

   • Rahim kasılması

   • Rahim kasılması

   • Rahim retroversion

   • Rahim rüptürü

   • Rahim sarkması

   • Rahim tübü

   • Rahim, eğimli

   • Rakam, süpernümerik

   • Rakun yuvarlak kurdu enfeksiyonu

   • Rakım, alışma

   • Rakım, yüksek

   • Rakıma Alışma

   • Rale

   • Ramsay Hunt sendromu

   • Ramus

   • Randevu tecavüz

   • Randomizasyon

   • Randomize klinik araştırma

   • Randomize kontrollü deneme

   • Rapid eye movement uykusu( REM)

   • Rapunzel sendromu

   • Rasmussen ensefaliti

   • Rasmussen sendromu

   • Rastgele

   • Rastgele olmayan

   • Rastgele sayı tablosu

   • Rastgele sayılar

   • Rastgele çiftleşme

   • Rastgele örneklem

   • Raynaud’s fenomeni

   • Raynaud’s hastalığı

   • Refakatçi

Rb-Re

   • RBC

   • RCT

   • RDA

   • RDI’ler (Referans Günlük Alımlar)

   • RDS (solunum sıkıntısı sendromu)

   • RECOMBIVAX-HB

   • REM uykusu

   • Rahatlatıcı

   • Reaksiyon kinetiği

   • Reaksiyon, desmoplastik

   • Reaksiyon, kimyasal

   • Reaksiyon, polimeraz zinciri

   • Reaksiyon, vazovagal

   • Reaktif

   • Reaktif artrit

   • Reaktif oksijen türleri

   • Reaktif, akut faz

   • Reaktif, akut faz

   • Reaven sendromu

   • Rebound etkisi

   • Rectal (isim)

   • Rectal (sıfat)

   • Reduviid hatası

   • Redüksiyon bölümü

   • Redüksiyon mamoplasti

   • Reed-Sternberg hücresi

   • Referans

   • Refere ağrı

   • Refleks

   • Refleks sempatik distrofi (RSD)

   • Refleks sempatik distrofi sendromu (RSDS)

   • Refleks, Babinski

   • Refleks, baskı

   • Refleks, bırak

   • Refleks, fotik hapşırma

   • Refleks, kuadriseps

   • Refleks, patellar

   • Refleks, patellar tendon

   • Reflü cerrahisi (fundoplikasyon)

   • Reflü hastalığı, gastroözofageal (GERD)

   • Reflü larenjit

   • Reflü, yemek borusu

   • Refraksiyon

   • Refrakter anemi

   • Refrakter epilepsi

   • Refrakter lösemi

   • Refsum hastalığı

   • Rehabilitasyon

   • Rehidrasyon

   • Rehidrate

   • Reiki

   • Reinnervate

   • Reinstein sendromu

   • Reiter sendromu

   • Rekombinant

   • Rekombinant DNA Danışma Komitesi (RAC)

   • Rekombinant DNA molekülleri

   • Rekombinant DNA teknolojisi

   • Rekombinant klonlar

   • Rekombinant tPA

   • Rekombinasyon

   • Rektal inkontinans

   • Rektal kanama

   • Rektal kaşıntı

   • Rektal muayene, dijital (DRE)

   • Rektosel

   • Rektouterin kese

   • Rektum

   • Rektum kanseri

   • Rektus abdominis

   • Relaps

   • Relaxin

   • Rem

   • Remisyon

   • Remisyon indüksiyon kemoterapisi

   • Renal Fanconi sendromu

   • Renal arter darlığı

   • Renal hücreli karsinom

   • Renal pelvis

   • Renal ven trombozu

   • Rendu-Osler-Weber sendromu

   • Renk işitme

   • Renk körlüğü

   • Renk körlüğü, kırmızı-yeşil

   • Renk, cilt

   • Renk, göz

   • Reperfüzyon

   • Replantasyon

   • Replasman tedavisi, hormon (HRT, HT)

   • Replasman tedavisi, testosteron

   • Replasman, total kalç

   • Replikasyon, DNA

   • Resect

   • Resectable

   • Reseptör

   • Reseptör, T hücresi

   • Reseptör, görsel

   • Reseptör, kemokin

   • Resesif

   • Resesif, X’e bağlı

   • Resesif, otozomal

   • Restenoz

   • Restriksiyon endonükleaz

   • Restriksiyon enzimi

   • Restriksiyon haritası

   • Restriksiyon parçası uzunluğu polimorfizmi

   • Restriksiyon sitesi

   • Resveratrol

   • Resüsitasyon

   • Retik sayım

   • Retiküloendotelyoz, lösemik

   • Retikülosit

   • Retikülosit sayısı

   • Retikülositoz

   • Retina

   • Retina

   • Retina arter, merkezi

   • Retina dekolmanı

   • Retina elektrofizyolojik test

   • Retina fundus

   • Retina hastalığı

   • Retina kırışıklığı

   • Retina pigment epitel

   • Retina ven merkezi

   • Retina, müstakil

   • Retinal Vaskülit

   • Retinal vaskülit

   • Retinanın elektrofizyolojik testi

   • Retinitis pigmentosa

   • Retinitis pigmentosa ve doğuştan sağırlık

   • Retinoblastom

   • Retinoid

   • Retinoik asit sendromu

   • Retinol

   • Retinopati

   • Retinopati, arteriosklerotik

   • Retinopati, diyabetik

   • Retinoskizis

   • Retinoskizis, X’e bağlı

   • Retinoskizis, X’e bağlı juvenil

   • Retinoskizis, genç

   • Retraksiyon sendromu

   • Retrodiagnosis

   • Retrograd amnezi

   • Retrograd intrarenal cerrahi (RIRS)

   • Retrograd intrarenal cerrahi (RIRS)

   • Retromingent

   • Retropubik prostatektomi

   • Retrospektif tanı

   • Retrospektif çalışma

   • Retrosternal

   • Retrovirüs

   • Rett sendromu

   • Reye sendromu

   • Rezeksiyon

   • Rezeksiyon, video yardımlı

   • Rezekte etmek

   • Rezervuar

   • Rezervuar, Ommaya

   • Rezorpsiyon

   • Reçetesiz satılan (OTC) ilaç

   • Reçine, safra asidi

Rf-Rk 

   • Pirinç genomu

   • Pirinç sıçanı

   • RFLP

   • RIRS (retrograd intrarenal cerrahi)

   • Rabdomiyoliz

   • Rabdomyosarkom

   • Raşitizm

   • Raşitizm, D vitaminine dayanıklı

   • Raşitizm, böbrek

   • Raşitizm, hipofosfatemik

   • Raşitizm, çölyak

   • Rh faktörü

   • Rh uyumsuzluğu

   • Rhogam

   • Ribonükleik asit (RNA)

   • Ribonükleoprotein (RNP)

   • Ribozim

   • Ribozom

   • Ribozomal RNA

   • Richard L. Varco

   • Richard L. Varco

   • Ricin

   • Ricker sendromu

   • Ricketts, Howard T.

   • Rickettsia

   • Rickettsial hastalıklar

   • Rickettsialpox

   • Rickettsioses

   • Rickettsioses Doğu yarımküredeki , kenede doğmuş

   • Rickettsiosis, Kuzey Asya kenesi kaynaklı

   • Rickettsiosis, veziküler

   • Rift Vadisi ateşi

   • Rigor

   • Rigor (Rigor)

   • Rigor mortis

   • Riley-Day sendromu

   • Rinit

   • Rinit Akut

   • Rinit Alerjik

   • Rinit Kronik

   • Rinit, alerjik, mevsimsel

   • Rinit, alerjik, çok yıllık

   • Rinit, vazomotor

   • Rinofima

   • Rinoplasti

   • Rinore

   • Rinotillexomani

   • Rinovirüs

   • Risk faktörü

   • Ritim yöntemi

   • Ritim, sinüs

   • Ritter hastalığı

   • Rizomelik kondrodisplazi punctata

   • Romatizma

   • Romatizma, genelleşmiş

   • Romatizma, lokalize

   • Romatizma, psikojenik

   • Romatizmal ateş

   • Romatizmal eklem iltihabı

   • Romatizmal kalp rahatsızlığı

   • Romatoid artrit, sistemik başlangıçlı juvenil

   • Romatoid faktör

   • Romatoid nodüller

   • Romatoid spondilit

   • Romatolog

   • Romatolog, pediatrik

   • Romatoloji

   • RİA (rahim içi kontraseptif cihaz)

Rl-Ro 

   • RLL

   • RLQ

   • RML

   • RNA

   • RNA düzenleme

   • RNA interferansı

   • RNA polimeraz

   • RNA susturma

   • RNA virüsü

   • RNA virüsü, negatif sarmal

   • RNA virüsü, pozitif sarmal

   • RNA, haberci

   • RNA, ribozomal

   • RNA, transfer

   • RNAi

   • ROMA

   • Roach-2 (Roach-2)

   • Roapies

   • Robertsonian translokasyonu

   • Robot çizme

   • Rochalimaea quintana

   • Rock (ilaç)

   • Rocky Mountain ahşap kenesi

   • Rocky Mountain benekli ateşi (RMSF)

   • Rod Beals

   • Rodbell

   • Rodbell, Martin

   • Rodentisit

   • Rodney K. Beals

   • Rohypnol

   • Romano-Ward sendromu

   • Rorschach testi

   • Rosacea keratiti

   • Roseola

   • Roseola infantilis

   • Roseola infantum

   • Rossi sayacı

   • Rotator manşet hastalığı

   • Rotavirüs

   • Roth’un yeri

   • Rothmund-Thomson sendromu

   • Roundworm C. elegans genomu

   • Roux-en-Y gastrik baypas

   • Röntgen

   • Röntgen ışını

   • Röntgen, Wilhelm

   • Röntgenoloji

Rp-Rz

   • RP

   • RPR testi

   • RS1

   • RSV

   • RT

   • RT-PCR

   • RTS

   • RTT (Rett sendromu)

   • RU-486

   • RUQ

   • RV (rotavirüs)

   • RVF

   • RWI

   • RX

   • Ruam

   • Rubeola (kızamık)

   • Rubor

   • Ruh

   • Ruminasyon

   • Runt ile ilgili transkripsiyon faktörü 1

   • Runx-1

   • Rx

   • Rüptür, rahim

   • rRNA

ATIK

   • Tekrarlayan işitsel vertigo

   • Tekrarlayan kürtaj

   • Tekrarlayan laringeal sinir

   • Tekrarlayan solunum papillomatozu

   • Tekrarlayan trizomi

   • Yeniden implantasyon