Pa-Pb

   • p kromozom kolu

   • P. acnes

   • P. cepacia

   • P.c.

   • P.o.

   • P.r.n.

   • PA (arka-ön)

   • PA (hekim asistanı)

   • PA röntgeni

   • PA-C

   • PAD

   • PAH

   • PAM

   • PANDALAR

   • PAP

   • PAP smear testi

   • PAPP-A

   • PAPPA

   • PARK1

   • PARK10

   • PARK11

   • PARK2

   • PARK3

   • PARK4

   • PARK5

   • PARK6

   • PARK7

   • PARK8

   • PARK9

   • PAS

   • PAT

   • PAX3

   • Pachy- (önek)

   • Pachyderma

   • Pachydermatous

   • Pachymeninges

   • Pachymeninx

   • Pachyonychia

   • Pachyonychia congenita doğum dişleri ile

   • Pachyonychia congenita, tip 1

   • Pacing, diyafram

   • Paget hastalığı

   • Pagetik

   • Pagon sendromu

   • Paketleme

   • Pakidaktili

   • Palatin kemiği

   • Palatine

   • Paleolitik diyet

   • Paleostriatum

   • Palindrom

   • Palindromik

   • Palindromik romatizma

   • Pallidotomi

   • Pallidum

   • Pallister-Killian sendromu

   • Palmar

   • Palmar yüzeyi

   • Palmitat

   • Palmoplantar hiperhidroz

   • Palpebra

   • Palpebral bez

   • Palpebral fissür

   • Palpebral konjonktiva

   • Palyasyon

   • Palyatif bakım

   • Palytoksin

   • Pamuk sıçan

   • Pamukçuk

   • Pandemi

   • Pandikülasyon

   • Panensefalit, subakut sklerozan (SSPE)

   • Panhipopituitarizm

   • Panik

   • Panik atak

   • Pankolit

   • Pankreas

   • Pankreas

   • Pankreas adacık hücreli karsinom

   • Pankreas alfa hücresi

   • Pankreas beta hücresi

   • Pankreas delta hücresi

   • Pankreas divisumu

   • Pankreas kanseri

   • Pankreas karsinomu

   • Pankreas nöroendokrin tümörleri (pankreas NET’ler)

   • Pankreas suları

   • Pankreas yetmezliği

   • Pankreas, halka şeklinde

   • Pankreatektomi

   • Pankreatit

   • Pankreozimin

   • Panmixus

   • Panniculus

   • Pansitopeni

   • Pansitopeni, Fanconi

   • Pantotenik asit

   • Panzehir

   • Panüveit

   • Pap Smear

   • Pap testi, ThinPrep

   • Papatya

   • Papağan ateşi (psittakoz)

   • Papilla Vater

   • Papilla kanseri

   • Papilla, anal

   • Papilla, mantar şeklinde

   • Papiller kas

   • Papiller renal hücreli karsinom

   • Papiller tümör

   • Papillifer

   • Papilloma

   • Papilloma virüsü, insan

   • Papilloma, intraduktal

   • Papilloma, kutanöz

   • Papillomatoz

   • Papillomatoz, gırtlak

   • Papillomatoz, juvenil laringeal

   • Papillomatoz, tekrarlayan solunum

   • Papilödem

   • Pappataci ateşi

   • Pappoose kökü

   • Papular

   • Papuliferöz

   • Papül

   • Papüller

   • Para

   • Para korkusu

   • Para- (önek)

   • Para-özofageal hiatal herni

   • Parabiyoz

   • Paradoksal emboli

   • Paradoksal emboli

   • Parafin daldırma

   • Paragonimiasis

   • Paragonimus enfeksiyonu

   • Parainfectious

   • Parainfluenza

   • Paralitik ileus

   • Paramiksovirüs

   • Paraneoplastik pemfigus PNP

   • Paraneoplastik sendrom

   • Parankim

   • Parankimal

   • Paranychia

   • Paraoksonaz

   • Paraparezi

   • Paraphilia

   • Paraphimosis

   • Parapleji

   • Paraquat

   • Paraquat akciğer

   • Parasempatik sinir sistemi

   • Parasentez

   • Parasentrik kromozom inversiyonu

   • Paraskevidekatriafobi

   • Parasomnia

   • Parasplenik

   • Parasuicide

   • Parathormon

   • Paratirin

   • Paratiroid adenomu

   • Paratiroid bezi

   • Paratiroid hormonu

   • Paratiroid yetmezliği

   • Paratiroidektomi

   • Paratiroidler, timusun hipoplazisi ve

   • Parazit

   • Parazit

   • Parazitemi

   • Parazitik solucan

   • Parazitoz

   • Parentektomi

   • Parenteral

   • Parenteral beslenme

   • Paresis, genel

   • Parestezi

   • Parestezi

   • Parezi

   • Parietal

   • Parietal kemik

   • Parietal lob

   • Parietal perikard

   • Parikalsitol

   • Parkinson hastalığı

   • Parkinson hastalığı

   • Parkinson hastalığı genetiği

   • Parkinson hastalığı geni

   • Parkinson hastalığının genetiği

   • Parkinson, James

   • Parkinsonizm

   • Parmak batması

   • Parmak izi

   • Parmak sopa

   • Parmaklar, altı

   • Paroksismal atriyal taşikardi

   • Paroksismal gözyaşı

   • Paroksismal noktürnal hemoglobinüri (PNH)

   • Paroksismal uyku

   • Paroksizm

   • Paronişi

   • Parotidler

   • Parotit

   • Parry hastalığı

   • Partenogenez

   • Parumbilikal

   • Parvovirus B19

   • Parvovirüs enfeksiyonu

   • Parçacık, alfa

   • Parçalama

   • Parçalanmış kırık

   • Pasif agresif

   • Pasif bağışıklık

   • Pasif egzersiz

   • Pasif içicilik

   • Pasif içicilik

   • Pasif-agresif kişilik bozukluğu

   • Pasteur Enstitüsü

   • Pastör, Louis

   • Pastörizasyon

   • Patau sendromu (trizomi 13 sendromu)

   • Patelektomi

   • Patella

   • Patellar

   • Patellar bağ

   • Patellar refleks

   • Patellar tendinit

   • Patellar tendon

   • Patellar tendon refleksi

   • Patellar tendonopati

   • Patellofemoral eklem

   • Patellofemoral sendrom (PFS)

   • Patent (isim)

   • Patent (sıfat)

   • Patent duktus

   • Patent duktus arteriozus

   • Patent urachus

   • Paterson-Kelly sendromu

   • Patlama aşaması

   • Patlama, yüzücü

   • Patlayan kafa sendromu

   • Pato-

   • Patobiyoloji

   • Patofizyoloji

   • Patogenez

   • Patognomonik

   • Patojen

   • Patojen inaktivasyonu

   • Patojen, özel

   • Patojenetik

   • Patojenik

   • Patojenik olmayan

   • Patojenite adası

   • Patolog

   • Patolog, konuşma dili

   • Patoloji

   • Patolojik

   • Patolojik istifleme

   • Patolojik kırık

   • Paul C. Lauterbur

   • Paul Ehrlich

   • Paul M. Zoll

   • Pauling

   • Pauling, Linus

   • Pauling-Corey sarmal

   • Pavlov mide

   • Pavlov çantası

   • Pavlov şartlandırması

   • Pavlovcu şartlandırma

   • Pazı

Pc-Pe

   • PC

   • PCA

   • PCB

   • PCB’ler

   • PCL (arka çapraz bağ)

   • PCO

   • PCO hastalığı

   • PCOS

   • PCP

   • PCR (polimeraz zincir reaksiyonu)

   • PCT

   • PDA

   • PDR

   • PEF

   • PEG

   • PEJ

   • PELD

   • PEP

   • PERV

   • PET taraması

   • PFOA

   • PFT

   • PGA (poliglandüler otoimmün sendrom)

   • PGE-2

   • PGF

   • PH

   • PH ölçer

   • PH, idrar

   • PH, kan

   • PHS

   • Pansiyon

   • Pecs

   • Pectus carinatum

   • Pediatri

   • Pediatri

   • Pediatri sembolü

   • Pediatrik

   • Pediatrik artrit

   • Pediatrik böbrek enfeksiyonu

   • Pediatrik böbrek enfeksiyonu

   • Pediatrik idrar enfeksiyonu

   • Pediatrik idrar yolu enfeksiyonu

   • Pediatrik mesane enfeksiyonu

   • Pediatrik multipl skleroz

   • Pediatrik piyelonefrit

   • Pediatrik romatolog

   • Pediatrik sistit

   • Pediatrik son dönem karaciğer hastalığı

   • Pediatrik İYE

   • Pediculicide

   • Pediküloz

   • Pedodonti

   • Pedofili

   • Pedofobi

   • Pektoral kaslar

   • Pektus ekskavatum

   • Pelin Otu

   • Peliosis hepatis

   • Pelizaeus-Merzbacher benzeri hastalık

   • Pelizaeus-Merzbacher hastalığı

   • Pellagra

   • Pelvik

   • Pelvik ağrısı

   • Pelvik inflamatuar hastalık (PID)

   • Pelvik muayene

   • Pelvik tıkanıklık sendromu

   • Pelvis, android

   • Pelvis, erkek

   • Pelvis, jinekoid

   • Pelvis, kadın

   • Pemfigus

   • Pendred sendromu

   • Penetran olmayan özellik

   • Penetran özelliği

   • Penetrans

   • Penicillium notatus

   • Penis

   • Penis

   • Penis, başın iltihaplanması

   • Penis, ereksiyon

   • Penis, hipospadias

   • Penis, kanser

   • Penis, küçük

   • Penis, sünnet derisi ve glansın iltihabı

   • Penisilin

   • Penisilin geçmişi

   • Penisiline dirençli bakteriler

   • Penrose drenajı

   • Pentapeptid

   • Peptidaz

   • Peptidil-prolil cis / trans izomeraz

   • Peptidomimetik

   • Peptit

   • Perflorlu asit

   • Perflorooktanoik asit

   • Perforasyon, nazal septum

   • Perfüzyon

   • Peri-

   • Peri-apendiks

   • Perianal

   • Perianal apse

   • Periaortic

   • Periapendiks

   • Periferik arter hastalığı

   • Periferik insülin direnci

   • Periferik iridektomi

   • Periferik kan kök hücre nakli

   • Periferik nöropati

   • Periferik pulmoner stenozlu kolestaz

   • Periferik sinir sistemi

   • Periferik vasküler hastalık

   • Perikard, paryetal

   • Perikard, viseral

   • Perikardit

   • Perikardiyal

   • Perikardiyal efüzyon

   • Perikardiyal kese

   • Perikardiyal tamponad

   • Perikardiyum

   • Perikondrit

   • Perikondriyal

   • Perikondriyum

   • Perikondrom

   • Perimenopoz

   • Perinatal

   • Perinatal iletim

   • Perinatolog

   • Perinatoloji

   • Perine

   • Perineal

   • Perineal prostatektomi

   • Periodontal

   • Periodontal hastalık

   • Periodonti

   • Periodontitis

   • Perionychia

   • Perionychium

   • Perioperatif

   • Periosteal

   • Periosteoma

   • Periosteum

   • Periostitis

   • Periostoma

   • Perisentrik kromozom inversiyonu

   • Peristalsis

   • Periton

   • Periton

   • Periton diyalizi

   • Periton kanseri

   • Peritonit

   • Peritonit, akut

   • Peritonit, kronik

   • Peritonsiller apse

   • Periventriküler lökomalazi, kistik

   • Periyodik ateş

   • Periyodik felçler

   • Periyodik solunum

   • Periyodik yoksunluk

   • Perklorat

   • Perklorik asit

   • Perkütan

   • Perkütan endoskopik gastrostomi (PEG)

   • Perkütan endoskopik jejunostomi

   • Perkütan göbek kanı örneklemesi (PUBS)

   • Perkütan karaciğer biyopsisi

   • Perkütan nefrolitotripsi (PNL)

   • Perkütan transhepatik kolanjiyografi

   • Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti

   • Pernisiyöz anemi

   • Peroksizom proliferatör aktifleştirilmiş reseptör (PPAR)

   • Peroksizom proliferatör ile aktive olan reseptör

   • Peromyscus leucopus

   • Peromyscus maniculatus

   • Peroneal kas atrofisi

   • Perrault sendromu

   • Perry sendromu

   • Persantine talyum taraması

   • Pes

   • Pes cavus

   • Pes planum

   • Pestis

   • Pestisit

   • Petasites hybridus

   • Petazitler vulgaris

   • Peter Mansfield

   • Peter Pan sendromu

   • Peteşi

   • Petit mal

   • Petrol, tropikal

   • Peutz-Jeghers sendromu

   • Peyronie hastalığı

   • Pfeiffer sendromu

   • Phago-

   • Phantom diş

   • Phe

   • Philadelphia kromozomu (Ph)

   • Philtrum

   • Phlebo- (önek)

   • Phocomelia

   • Phthisis

Pi-Pi

   • PEMBE1

   • PI

   • PID (pelvik inflamatuar hastalık)

   • Pembe göz

   • Pia mater

   • Pickwickian sendromu

   • Piercing

   • Pigment

   • Pigment dispersiyon sendromu

   • Pigmentasyon

   • Pigmentli villonodüler sinovit

   • Pika

   • Piloerection

   • Pilonidal

   • Pilonidal Kist

   • Pilonidal sinüs

   • Pineal bölge tümörü

   • Pinealom

   • Pinel sistemi

   • Pineoblastoma

   • Pineositoma

   • Pinguecula

   • Pinguicula

   • Pinna

   • Pinnate

   • Pinositoz

   • Pinozom

   • Piperin

   • Piriformis kası

   • Piriformis sendromu

   • Pisa sendromu

   • Pislik, hipnik

   • Pislik, uyu

   • Pitriyazis alba

   • Pitriyazis rosea

   • Pitting ödemi

   • Piyanistin krampı

   • Pıhtı çözücü ilaç

   • Pıhtı, kan

   • Pıhtılaşma

   • Pıhtılaşma, lazer

   • Pilor

   • Pilorik stenoz

   • Pirartroz

   • Piridoksin

   • Pirimidin

   • Pirofosfat artropatisi

   • Piroz

   • Pisagor

   • Piyelogram

   • Piyelonefrit

   • Piyoderma gangrenozum

   • Piyojenik granülom

   • Piyüri

ATIK

   • Sinir sıkışması

   • Sivilce

Pj-Pl

   • PJS

   • PKD

   • PKU

   • PKU, anne

   • PLGF

   • PLP

   • PLP1

   • Plak

   • Plak psoriazis

   • Plak, cilt

   • Plano

   • Plano

   • Plantar

   • Plantar (Ayak) Siğiller

   • Plantar fasiit

   • Plantar siğiller

   • Plantar yanıt

   • Plasebo

   • Plasebo etkisi

   • Plasebo kontrollü

   • Plasebo yanıtı

   • Plasenta

   • Plasenta akretmanı

   • Plasenta perkret

   • Plasenta previa

   • Plasenta previa

   • Plasenta, aksesuar

   • Plasenta, düşük

   • Plasenta, sukantürize

   • Plasenta, süpernümerik

   • Plasental

   • Plasental BMP

   • Plasental büyüme faktörü

   • Plasental distosi

   • Plasental kemik morfogenetik proteini

   • Plasental koryoanjiyom

   • Plasmodium

   • Plastibell Sünnet

   • Plastik cerrah

   • Plastisite, beyin

   • Plazma

   • Plazma bağışı

   • Plazma hücresi

   • Plazma ozmolaritesi

   • Plazmaferez

   • Plazmasitom

   • Plazmid

   • Plegia

   • Pleiotropik

   • Pleiotropik sitokin

   • Pleksus

   • Pleksus, brakiyal

   • Pleomorfik

   • Pleonasm

   • Pletorik

   • Pleurae

   • Pleurodini

   • Plevra

   • Plevral

   • Plevral boşluk

   • Plevral efüzyon

   • Plevral efüzyon, fetal

   • Plodia interpunctella

   • Plummer hastalığı

   • Plummer-Vinson sendromu

   • Plyometrics

   • Plöredez

   • Plörezi

   • Plörit

Pm-Po

   • PMD

   • PMDD

   • PML

   • PMLD

   • PMR (polimiyalji romatika)

   • PMS (adet öncesi sendromu)

   • PNET

   • PNL (perkütan nefrolitotripsi)

   • PNS (periferik sinir sistemi)

   • PON

   • POTS (postural ortostatik taşikardi sendromu)

   • Patlamış mısır ciğeri

   • Pneuma

   • Pneumocystis carinii

   • Pneumocystis jiroveci

   • Pneumocystis pnömoni

   • Pnömatik gırtlak

   • Pnömatizm

   • Pnömo

   • Pnömokok (Streptococcus pneumoniae)

   • Pnömokok aşısı

   • Pnömokonyoz

   • Pnömokonyoz, kömür madencisi

   • Pnömomediastinum

   • Pnömonektomi

   • Pnömoni, aspirasyon

   • Pnömoni, iki taraflı

   • Pnömoni, radyasyon

   • Pnömonik veba

   • Pnömoperikardiyum

   • Pnömosilikoz

   • Pnömosist

   • Pnömosit

   • Pnömotoraks

   • Pnömökok pnömani aşılaması

   • Podosit

   • Poikiloderma

   • Poikiloderma atrofikanslı katarakt

   • Poikiloderma doğuştan

   • Polen

   • Polen sayısı

   • Poli-

   • Poli1 izomeraz

   • Polianjit, granülomatoz

   • Poliarteritis nodosa

   • Poliartiküler

   • Policosanol

   • Polidaktili

   • Polidaktili (heksadaktili)

   • Polidipsi

   • Poliendokrinopati sendromu, otoimmün

   • Polifenol

   • Poligenik

   • Poligenik hastalık

   • Poliglandüler otoimmün sendrom (PGA)

   • Polihidramnios

   • Polikistik böbrek hastalığı

   • Polikistik böbrek hastalığı, infantil

   • Polikistik böbrek hastalığı, otozomal dominant

   • Polikistik böbrek hastalığı, otozomal resesif

   • Polikistik böbrek hastalığı, yetişkin

   • Polikistik over sendromu

   • Polikistik yumurtalık sendromu

   • Poliklonal

   • Poliklorlu bifeniller

   • Poliklorokamfen

   • Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR)

   • Polimeraz, DNA

   • Polimeraz, RNA

   • Polimiyalji

   • Polimiyalji romatika (PMR)

   • Polimiyozit

   • Polimorfik

   • Polimorfik ışık püskürmesi

   • Polimorfizm

   • Polimorfonükleer lökosit

   • Polinoz

   • Polinürit, akut idiyopatik

   • Polio Aşısı

   • Polio sonrası kas atrofisi (PPMA)

   • Poliostotik fibröz displazi

   • Poliovirüs

   • Polip

   • Polip kolon aile öyküsü

   • Polipektomi

   • Polipektomi sonrası

   • Polipeptid

   • Poliploid

   • Polisiklik aromatik hidrokarbon

   • Polisitemi

   • Polisitemi vera (PV)

   • Polisomnografi

   • Politika, Medigap

   • Poliübikitinasyon

   • Poliüri

   • Polle sendromu

   • Pollenoz

   • Pollex

   • Pollices

   • Polonies

   • Polony

   • Polonya anomalisi

   • Polonya dizisi

   • Polonya hastalığı

   • Polonya sendromu

   • Polonya sindaktili

   • Polymox

   • Pompa dışı cerrahi

   • Pompasız

   • Pompasız CABG

   • Pompe hastalığı

   • Pons

   • Pontiac ateşi

   • Ponto

   • Popliteal

   • Popliteal boşluğun sinovyal kisti

   • Popliteal fossa

   • Popliteal pterjium sendromu

   • Popülasyon genetiğinde p

   • Porensefali

   • Porfiri

   • Porphyria cutanea tarda

   • Porselen safra kesesi

   • Portal damar

   • Porto şarabı lekesi

   • Post-term bebek

   • Post-trombotik sendrom

   • Postflebitik sendrom

   • Postherpetik nevralji

   • Posthitis

   • Postkoital kontrasepsiyon

   • Postmatüre bebek

   • Postmatürite

   • Postpolio sendromu (PPS)

   • Postremisyon tedavisi

   • Postülatlar, Koch’s

   • Postüral

   • Postüral hipotansiyon

   • Potasyum

   • Potasyum eksikliği

   • Potasyum fazlalığı

   • Potasyum perklorat

   • Potomania

   • Pott hastalığı

   • Pound

   • Powassan Virüsü

   • Pox virüsü

   • Pozisyon, anatomik

   • Pozitif basınçlı ventilasyon

   • Pozitif ekspirasyon sonu basınç

   • Pozitif iplikli RNA virüsü

   • Pozitif klinik çalışma

   • Pozitif, yanlış

   • Pozitron emisyon tomografi

Pp-Pr

   • PPAR

   • PPD

   • PPMA (polio sonrası kas atrofisi)

   • PPS (polio sonrası sendrom)

   • PRK (fotorefraktif keratektomi)

   • PROC

   • PROMM

   • Prader-Willi sendromu

   • Prandial

   • Pratik, aile

   • Pratisyen hemşire

   • Prealbumin

   • Preauricular etiketi

   • Prediyabet

   • Preeklampsi

   • Preeklampsi

   • Prehipertansiyon

   • Prekordiyal yakalama sendromu

   • Prekordiyal yakalama sendromu (PCS)

   • Prelingual

   • Prelösemi

   • Premaküler fibroz

   • Premalign

   • Prematüre

   • Prematüre

   • Prematüre

   • Prematüre bebek

   • Prematüre sistol

   • Prematüre ventriküler atım

   • Prematüre ventriküler kasılma

   • Prematüre çocuk felci

   • Premenstrüel

   • Premenstrüel disforik bozukluk

   • Premie

   • Preoperatif

   • Preoperatif bakım

   • Prepatellar bursit

   • Prepubertal

   • Prepus, iltihaplanma

   • Presbiakuzi

   • Presbiyopi

   • Presbiyozi

   • Presbyakuzi

   • Presbycusis

   • Presör maddesi

   • Prezervatif

   • Prezervatif, erkek

   • Prezervatif, kadın

   • Priapizm

   • Primordia

   • Primordiyum

   • Primum nocere olmayan

   • Prinzmetal anjina

   • Prion

   • Prion demansı

   • Prion hastalığı

   • Pro

   • Pro-

   • Proband

   • Probiyotik

   • Probiyotikler

   • Proclivity

   • Proctalgia Fugax

   • Profesyonel zaman

   • Profilaksi

   • Profilaktik

   • Profilaktik kraniyal ışınlama

   • Progeria

   • Progestasyonel hormon

   • Progesteron

   • Progesteron reseptör testi

   • Progestin

   • Prognatizm

   • Prognostik

   • Prognoz

   • Programlanmış hücre ölümü

   • Progresif demanslı serebellar ataksi

   • Progresif infantil poliodistrofi

   • Progresif kardiyomiyopatik lentiginoz

   • Progresif multifokal lökoensefalopati

   • Proinflamatuar

   • Prokaryot

   • Prokaryotik

   • Prokollajen

   • Proksimal

   • Proksimal beyaz subungual onikomikoz

   • Proksimal miyotonik miyopati

   • Proktit

   • Proktit, ülseratif

   • Proktoloji

   • Proktosel

   • Proktosigmoidoskopi

   • Prolaktin

   • Proliferatif

   • Proline

   • Prominentia laryngea

   • Pronasyon

   • Pronator ayak tipi

   • Prontosil

   • Pronükleus

   • Propiltiourasil (PTU)

   • Propionibacterium acnes

   • Propofol

   • Propositus

   • Propriyosepsiyon

   • Prosedür, Whipple

   • Prosopagnozia (yüz körlüğü)

   • Prostaglandin

   • Prostaglandin E2

   • Prostaglandin F2-alfa

   • Prostat

   • Prostat asit fosfataz

   • Prostat bezi

   • Prostat büyümesi

   • Prostat hiperplazisi, iyi huylu

   • Prostat hipertrofisi, iyi huylu

   • Prostat kanseri

   • Prostat kanseri geni

   • Prostat kanseri geni BRCA2

   • Prostat, nodüler hiperplazi

   • Prostata özgü antijen

   • Prostatektomi

   • Prostatektomi, perineal

   • Prostatektomi, radikal

   • Prostatektomi, retropubik

   • Prostatik asit fosfataz

   • Prostatit

   • Prostatit, akut bakteriyel

   • Prostatit, kronik bakteriyel

   • Prostatodini

   • Prostatın hiperplazisi, nodüler

   • Prostatın nodüler hiperplazisi

   • Prostodonti uzmanı

   • Protean

   • Proteaz

   • Proteaz inhibitörü

   • Proteazom

   • Protein

   • Protein C

   • Protein C eksikliği

   • Protein C eksikliğine bağlı trombotik hastalık

   • Protein gereksinimleri, bebek

   • Protein kalorili yetersiz beslenme

   • Protein kaybettiren enteropati

   • Protein kinaz A

   • Protein kinaz A düzenleyici alt birim 1-alfa

   • Protein posta kodu

   • Protein yetersiz beslenme

   • Protein, C-reaktif

   • Protein, akut faz

   • Protein, proteolipid

   • Proteinler

   • Proteinler, G

   • Proteinler, akut faz

   • Proteinüri

   • Proteolipid proteini

   • Proteom

   • Proteomik

   • Proteus sendromu

   • Protez

   • Protez

   • Protez

   • Protez, işitsel

   • Protez, oküler

   • Protez, yarık damak

   • Protezler

   • Protezler

   • Proto-onkojen

   • Protokol, Bruce

   • Proton manyetik rezonans spektroskopik görüntüleme

   • Protozoa

   • Protrombin

   • Protrombin 20210A mutasyonu

   • Protrombin G20210A mutasyonu

   • Protrombin mutasyonu 20210A

   • Protrombin mutasyonu G20210A

   • Protrombin zamanı

   • Prox-

   • Proxi-

   • Proximo

   • Prusiner

   • Prusiner, Stanley B.

Ps

   • PSA

   • PSC (birincil sklerozan kolanjit)

   • PSP

   • Pseudodementia

   • Pseudogout

   • Pseudomelanosis coli

   • Pseudomonas aeruginosa

   • Pseudomonas cepacia

   • Pseudomonas enfeksiyonu

   • Pseudomonas pseudomallei

   • Pseudorubella

   • Pseudoxanthoma Elasticum

   • Psikiyatri

   • Psikiyatrik

   • Psikiyatrik travma

   • Psikiyatrist

   • Psiko-onkoloji

   • Psikodinamik ilaç

   • Psikodinamik ilaç tedavisi

   • Psikodinamik terapi

   • Psikoimmunoloji

   • Psikojenik

   • Psikolog, klinik

   • Psikoloji

   • Psikoloji, klinik

   • Psikoloji, sosyal

   • Psikolojik baskı

   • Psikolojik çocuk istismarı

   • Psikonöroimmünoloji

   • Psikookoloji

   • Psikopatik kişilik

   • Psikopatik kişilik bozukluğu

   • Psikosomatik

   • Psikosomatik hastalık

   • Psikoterapi

   • Psikotrop ilaç

   • Psikotropik ilaç

   • Psikoz

   • Psikoz, Othello

   • Psikoz, YBÜ

   • Psikoz, yoğun bakım ünitesi

   • Psikoz, şizofreni

   • Psittacosis (papağan ateşi)

   • Psoas

   • Psoralen

   • Psoralen fotokemoterapi

   • Psoriatik artrit

   • Psychedelic

   • Psödoeksfoliasyon sendromu

   • Psödohemofili

   • Psödomembranöz kolit

   • Psödoparaliz, spastik

   • Psödotümör serebri

Pt-Pu

   • PTC (perkütan transhepatik kolanjiyografi)

   • PTCA

   • PTHC (perkütan transhepatik kolanjiyografi)

   • PTU

   • PUBS (perkütan göbek kanı örneklemesi)

   • PUVA

   • Pitoz

   • Pompa oksijenatör

   • Pterjiyum

   • Pubarş

   • Pubis

   • Pudendum

   • Puerperal ateş

   • Puerperium

   • Pul pul

   • Pulmoner alveolar proteinoz

   • Pulmoner arter

   • Pulmoner arter kateteri

   • Pulmoner arteriyel hipertansiyon

   • Pulmoner asinus

   • Pulmoner barotravma

   • Pulmoner darlık

   • Pulmoner emboli

   • Pulmoner emboli

   • Pulmoner fibroz

   • Pulmoner fonksiyon testi

   • Pulmoner gövde

   • Pulmoner hipertansiyon

   • Pulmoner kapak

   • Pulmoner sendrom, Hantavirüs

   • Pulmoner stenoz, periferik, kolestazlı

   • Pulmoner tedavi

   • Pulmoner tıp

   • Pulmoner valf

   • Pulmoner ven

   • Pulmoner yetmezlik

   • Puro

   • Purpura

   • Purpura, Henoch-Schonlein

   • Purpura, Schonlein-Henoch

   • Purpura, akut trombositopenik

   • Purpura, alerjik

   • Purpura, anafilaktoid

   • Purpura, trombotik trombositopenik (TTP)

   • Putamen

   • Putrid boğaz

   • Pürin

   • Püstül

   • Püstüler sedef hastalığı

   • Püstüloz

Pv-Pz

   • PV

   • PVB

   • PVC

   • PVNS

   • PVS

   • PX

   • PXE

   • PYY

   • Pycnodysostosis

   • Pyelo