Oa-Oc

   • Obez – Obezite

   • OAE

   • OB

   • OB / GYN

   • OBS

   • OCG

   • OCP

   • OKB

   • OKKB

   • Obezit, endojen

   • Obezit, jinekoid

   • Obezite ile ilgili hastalık

   • Obezite ile ilgili hastalıklar

   • Obezite, eksojen

   • Obsesif kompulsif bozukluk

   • Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu

   • Obstetrik forseps

   • Obstrüktif uyku apnesi

   • Obtund

   • Obtunded

   • Occam’ın ustura

   • Oculo-auriculo-vertebral spektrum

   • Oculodentodigital displazi

Od-Om

   • OD (lens reçetesi)

   • ODD sendromu

   • OGG1

   • OHRP

   • OKT3

   • OMS

   • OMS (Dünya Sağlık Örgütü)

   • Oda, arka

   • Oda, ön

   • Odak

   • Odak devliği

   • Odak motor nöbeti

   • Odak nöbet

   • Odaklı H ve P

   • Odinofaji

   • Odyogram

   • Odyolog

   • Odyoloji

   • Odyometri

   • Oftalmi

   • Oftalmi

   • Oftalmik

   • Oftalmik arter

   • Oftalmik damarlar

   • Oftalmik migren

   • Oftalmoloji

   • Oftalmopati

   • Oftalmopleji artı sendromu

   • Oftalmoskop

   • Oftalmoskopi

   • Okihiro sendromu

   • Oklüzyon

   • Okronoz

   • Oksi

   • Oksihemoglobin

   • Oksijen

   • Oksijen maskesi

   • Oksijen çadırı

   • Oksijenasyon

   • Oksijenat

   • Oksijenli

   • Oksikodon

   • Oksimetolon

   • Oksitosin

   • Oksipital

   • Oksipital hematom

   • Oksipital kemik

   • Oksiput

   • Okuma geriliği

   • Okuma çerçevesini aç

   • Okyanus kaşıntısı

   • Oküler

   • Oküler histoplazmoz sendromu

   • Oküler konjonktiva

   • Oküler melanom

   • Oküler migren

   • Oküler protez

   • Oküloaurikülovertebral displazi

   • Okülokraniyozomatik sendrom

   • Okülokütanöz albinizm

   • Okülomotor sinir

   • Oküloplastik

   • Olasılık

   • Olay yeri inceleme

   • Olay, olumsuz

   • Olefaksiyon

   • Olekranon

   • Olfaksiyon

   • Olfaktör ampul

   • Oligo- (önek)

   • Oligoartrit

   • Oligoastrositom

   • Oligodaktili

   • Oligodendroglioma

   • Oligodendrosit

   • Oligohidramnios

   • Oligomenore

   • Oligonükleotid

   • Oligonükleotid probu

   • Oligopeptid

   • Oligospermi

   • Oligüri

   • Oliva

   • Olivae

   • Olivary

   • Oliver Wendell Holmes, Sr.

   • Olivo-

   • Olivopontocerebellar

   • Olivopontocerebellar atrofi

   • Ollier hastalığı

   • Olumsuz, yanlış

   • Oma

   • Omega-3 yağlı asitler

   • Omentektomi

   • Omentum

   • Omfalosel

   • Ommaya rezervuarı

   • Omphalo-

   • Omphalos

   • Omurga

   • Omurga kayması

   • Omurga, kaymış

   • Omurilik

   • Omurilik sıkışması

   • Omurilik yaralanması

   • Omurilikten su almak

   • Omuriliğe bağlı kas atrofisi

   • Omurlararası disk

   • Omuz

   • Omuz ağrısı

   • Omuz bursit

   • Omuz distosisi

   • Omuz eklemi

   • Omuz çıkığı

   • Omuz, donmuş

On-Oq

   • OPCA

   • OPV

   • On birinci kraniyal sinir

   • On ikinci kraniyal sinir

   • Onarım, DNA

   • Onarım, fıtık

   • Onarım, uyumsuzluk

   • Ondine’nin laneti

   • Oneirofreni

   • Oniki parmak bağırsağı ülseri

   • Onikiparmak bağırsağı

   • Onikodistrofi

   • Onikogrifoz

   • Onikogripozis

   • Onikokriptoz

   • Onikoliz

   • Onikomikoz

   • Onikomikoz, proksimal beyaz subungual

   • Onikoosteodisplazi

   • Onkogen ErbB

   • Onkojen

   • Onkolog

   • Onkoloji

   • Onkoserkiyazis

   • Onun hastalığı

   • Onuncu kraniyal sinir

   • Onycho- (önek)

   • Ooferektomi

   • Oogenez

   • Oogonyum

   • Oohoritis

   • Oosit

   • Operasyon

   • Operasyon sonrası

   • Operasyon, Blalock-Taussig

   • Operasyon, Glenn

   • Operasyon, Macewen

   • Operon

   • Opiat agonist bakımı

   • Opioid

   • Opisthotonos

   • Optik

   • Optik disk

   • Optik fincan

   • Optik glioma

   • Optik nöroma

   • Optik sinir

   • Optik sinir başı

   • Optik sinir yolları

   • Optometrist

Or

   • OR (kısaltma)

   • ORF

   • ORS

   • Orak hemoglobin

   • Orak hücre anemisi

   • Orak hücre hastalığı

   • Orak hücre özelliği

   • Oral

   • Oral alerji sendromu

   • Oral glikoz tolerans testi

   • Oral kandidiyaz

   • Oral kolesistogram

   • Oral kontraseptif

   • Oral kontraseptif, kombine

   • Oral moniliasis

   • Oral motor

   • Oral rehidrasyon tedavisi

   • Oral rehidrasyon tuzları

   • Oran, anne ölüm oranı

   • Oran, doğum

   • Oran, yenidoğan ölüm oranı

   • Oran, ölüm

   • Oran, ölüm oranı

   • Orantılı sayaç

   • Orbital

   • Ordre des Medecins

   • Organ

   • Organ yetmezliği

   • Organik

   • Organik beyin sendromu

   • Organik toksik toz sendromu OTDS

   • Organik toz toksik sendromu

   • Organizasyon Mondiale de la Sante

   • Organizatör

   • Organların ters çevrilmesi, toplam

   • Organoterapi

   • Orgazm

   • Orgazm bozukluğu

   • Orgazm disfonksiyonu

   • Orgazm engelleme

   • Orifis

   • Ornitin

   • Ornitin transkarbamilaz (OTC) eksikliği

   • Ornitofobi

   • Orofarenks

   • Oromandibular distoni

   • Orta Doğu Solunum Sendromu Coronavirus

   • Orta beyin su kemeri

   • Orta beyin su kemeri

   • Orta dereceli lenfoma

   • Orta kulak

   • Orta kulak enfeksiyonu, akut

   • Orta yaş krizi

   • Orta zincirli açil-CoA dehidrojenaz

   • Orta zincirli açil-CoA dehidrojenaz eksikliği

   • Ortak hepatik kanal

   • Ortak ödeme

   • Ortak, AC

   • Ortak, TM

   • Ortalama hücre hacmi

   • Ortalama hücre hemoglobin konsantrasyonu

   • Ortalama hücre hemoglobini

   • Ortaya çıkan bulaşıcı hastalık

   • Ortez

   • Ortez, torakolumbosakral (TLSO)

   • Orto- (önek)

   • Ortodonti

   • Ortodontik tedavi (diş telleri)

   • Ortolog

   • Ortolog gen

   • Ortomoleküler tıp

   • Ortopedi

   • Ortopedi

   • Ortopedi uzmanı

   • Ortopedist

   • Ortopne

   • Ortopod

   • Ortopoks

   • Ortoreksiya nervoza

   • Ortoskopik

   • Ortostatik hipotansiyon

   • Oruç

   • Oryantal akciğer fluke

   • Oryantal tıp (geleneksel)

   • Oryantasyon, anatomik terimler

   • Oryzomys palustris

   • Orşiektomi

   • Orşiopeksi

   • Orşit

Os-Os

   • OS

   • OS (lens reçetesi)

   • OSA (obstrüktif uyku apnesi)

   • OSHA

   • Os calcis

   • Os sakrum

   • Osgood-Schlatter hastalığı

   • Osilopsi

   • Oskültat

   • Osler’in düğümleri

   • Osler, Sir William

   • Osler-Rendu-Weber sendromu

   • Osmolar

   • Osmolarite, plazma

   • Osmole

   • Ossify

   • Osteit

   • Osteit deformanları

   • Osteitis fibrosa sistika

   • Osteo- (önek)

   • Osteoartropati

   • Osteoblast

   • Osteoblastom

   • Osteodistrofi

   • Osteodistrofi, böbrek

   • Osteogenez

   • Osteogenez imperfekta

   • Osteogenez imperfekta tip 1

   • Osteogenez imperfekta tip 2

   • Osteogenezis imperfecta konjenita

   • Osteogenezis imperfekta tarda

   • Osteoid osteoma

   • Osteoklast

   • Osteoklastom

   • Osteoklaz

   • Osteoklazi

   • Osteokondrit disekanları

   • Osteokondrom

   • Osteokondromatoz

   • Osteokondromatozis, sinovyal

   • Osteokondroz

   • Osteolitik

   • Osteolitik lezyon

   • Osteoloji

   • Osteomalazi

   • Osteomiyelit

   • Osteonekroz

   • Osteopati

   • Osteopati

   • Osteopeni

   • Osteopetroz

   • Osteoporoz

   • Osteosarkom

   • Osteosentez

   • Osteosit

   • Osteotomi

   • Osteotomi, blok

   • Osteotomi, yer değiştirme

   • Osteotomi, çivi yazısı

   • Ostomi

   • Osuruk

   • Oswald Theodore Avery

Ot-Ow

   • OTC (tezgah üstü)

   • Ons

   • Orta kulak iltihabı

   • Orta kulak iltihabı, akut

   • Ot-

   • Otalji

   • Othello psikozu

   • Othello sendromu

   • Otik barotravma

   • Otistik bilgin

   • Otitis

   • Otitis eksterna

   • Otitis interna

   • Otizm

   • Oto-

   • Otoakustik emisyon testi

   • Otoantikor

   • Otofobi

   • Otogreft

   • Otoimmün

   • Otoimmün hemolitik anemi

   • Otoimmün hepatit

   • Otoimmün lenfoproliferatif sendrom (ALPS)

   • Otoimmün poliendokrinopati

   • Otoimmün poliendokrinopati sendromu

   • Otoimmün poliglandüler sendrom (APS)

   • Otoimmün rahatsızlığı

   • Otoimmün süreç

   • Otoimmün tiroid hastalığı

   • Otoimmün tiroidit

   • Otoimmünite

   • Otoinokülasyon

   • Otojen

   • Otoklav

   • Otokton

   • Otoliz

   • Otolog

   • Otolog kan bağışı

   • Otoloji

   • Otomatik beyaz hücre diferansiyeli

   • Otomatik davranış

   • Otomatik eksternal defibrilatör

   • Otomatik nöbet

   • Otomatizm

   • Otonom nöropati

   • Otonom sinir sistemi

   • Otonomik arıza

   • Otopharyngeal tüp

   • Otoplasti

   • Otopsi

   • Otoradyografi

   • Otoskleroz

   • Otoskop

   • Ototoksisite

   • Ototransplant

   • Ototransplantasyon

   • Otozom

   • Otozomal

   • Otozomal dominant

   • Otozomal dominant kalıtsal spastik parapleji

   • Otozomal dominant radyal drusen

   • Otozomal kromozom

   • Otozomal resesif

   • Ova

   • Ovariektomi

   • Ovum

Ox-Oz

   • OxyContin

   • Oxyuris

   • Ozmolarite

   • Ozon

   • oz.