İa-İm

   • i(17q)

   • iatrics

   • iatrik 

   • iatromelia 

   • iatromisia 

   • iyatrojenik 

   • İD

   • İatry

   • İblisofobi

   • İbn Meymun Duası

   • İbn Meymun Yemini

   • İbuprofen

   • İdame tedavisi

   • İdiopatik trombositopenik purpura

   • İdiyopati

   • İdiyopatik

   • İdiyopatik pulmoner arteriyel hipertansiyon

   • İdiyopatik pulmoner fibroz

   • İdiyopatik sklerozan kolanjit

   • İdiyopatik skolyoz

   • İdrar

   • İdrar Ph’ı

   • İdrar kaçırma

   • İdrar kaçırma

   • İdrar kaçırma, dürtü

   • İdrar kaçırma, dışkı

   • İdrar kaçırma, rektal

   • İdrar tahlili

   • İdrar taşı

   • İdrar yaparken ağrıma

   • İdrar yaparken yanma (Dizüri)

   • İdrar yolu

   • İdrar yolu enfeksiyonu

   • İdrar yolu enfeksiyonu, çocuklarda

   • İdrar yolu enfeksiyonundan gebelik tehlikesi

   • İdrara çıkma yanma

   • İdrarda hemoglobin

   • İdrarda kan

   • İdrarda kan

   • İfade

   • İfade edilen sıra etiketi (EST)

   • İfade, gen

   • İflas etmiş akciğer

   • İhmal, çocuk

   • İhraç aşaması

   • İhtiyoz

   • İhtiyoz vulgaris

   • İhtiyoz vulgaris

   • İhtiyoz, spastisite, oligofreni sendromu

   • İhtiyoz-keratit-sağırlık sendromu

   • İki hayvan kuralı

   • İki merkezli kromozom

   • İki yüzlü ikizler

   • İki çekirdekli

   • İkinci dalga

   • İkinci derece yan

   • İkinci derece yanık

   • İkinci el duman

   • İkinci kraniyal sinir

   • İkinci türden hata

   • İkincil amenore

   • İkincil amiloidoz

   • İkincil atelektazi

   • İkincil katarakt

   • İkiz

   • İkiz, kaybolan

   • İklimsel

   • İktidarsızlık

   • İktiyoz sendromu, spastisite, oligofreni

   • İktiyoz simpleks

   • İlave nişan

   • İlaç Enstitüsü

   • İlaç gıda

   • İlaç tedavisi

   • İlaç, ACE inhibitörü

   • İlaç, anti-enfektif

   • İlaç, anti-trombosit

   • İlaç, antibiyotik

   • İlaç, antifungal

   • İlaç, antikoagülan

   • İlaç, antimikrobiyal

   • İlaç, antiprotozoal

   • İlaç, antiviral

   • İlaç, beta bloker

   • İlaç, jenerik

   • İlaç, pıhtı çözücü

   • İlaç, transfüzyon

   • İlaç, vazodilatör

   • İlaçlı stent

   • İleal kese

   • İleitis, Crohn

   • İleitis, terminal

   • İleokolit, Crohn

   • İleoskopi

   • İleostomi

   • İleriye dönük amnezi

   • İleriye dönük bellek

   • İleriye dönük çalışma

   • İlerleyen kronik miyelojenöz lösemi

   • İlerleyici supranüklear felç

   • İleti

   • İletim sistemi, kalp

   • İletişim şifa

   • İletken işitme kaybı

   • İleum

   • İleus

   • İleus, felç

   • İleus, mekonyum

   • İliak boynuzları

   • İlik

   • İliopsoas kası

   • İlium

   • İliyak

   • İlk Amerikan tıp dergisi

   • İlk Amerikan tıp okulu

   • İlk kraniyal sinir

   • İlkel nöroektodermal tümör

   • İltihap

   • İltihap, mesane

   • İmbibe

   • İmbricate

   • İmitrex

   • İmmunocow

   • İmmün baskılama

   • İmmün baskılayıcı

   • İmmün trombositopenik purpura

   • İmmün yetmezlik

   • İmmün yetmezlik

   • İmmün yetmezlik

   • İmmünogenetik

   • İmmünoglobulin

   • İmmünoglobulin A

   • İmmünoglobulin D

   • İmmünoglobulin E

   • İmmünoglobulin G

   • İmmünoglobulin M

   • İmmünokompetan

   • İmmünokompetans

   • İmmünolog

   • İmmünoloji

   • İmmünopig

   • İmmünoterapi

   • İmmünoterapi, alerji

   • İmmünotoksin

   • İmmünsüpresan

   • İmmünsüpresif

   • İmmünsüpresif ajan

   • İmmünsüpresyon

   • İmpaksiyon, diş

   • İmpetigo

   • İmplant

   • İmplant, beyin sapı

   • İmplant, koklear

   • İmplantasyon

   • İmplantasyon, tohum

   • İmplante edilebilir kalp pili

   • İmplante edilebilir kardiyak defibrilatör

   • İmza

İn

   • İn vivo

   • İnaktivasyon, X kromozomu

   • İnatçı

   • İnce bağırsak

   • İnce bağırsak

   • İnce bağırsak yetmezliği

   • İnce iğne aspirasyonu

   • İncelemek, bulmak

   • İncik

   • İncik

   • İncik kemiği

   • İnciler seviyorum

   • İncus

   • İndeks, vücut kütlesi (BMI)

   • İndüklenmiş menopoz

   • İndüksiyon tedavisi

   • İnek genomu

   • İnek sütü alerjisi

   • İnek çiçeği

   • İnen aort

   • İnfantil B1 vitamini eksikliği

   • İnfantil beriberi

   • İnfantil genetik agranülositoz

   • İnfantil hipotiroidizm

   • İnfantil miksödem

   • İnfantil sistemik hyalinosis

   • İnfantil spazmlar

   • İnfantil tiamin eksikliği

   • İnferior vena kava

   • İnferolateral

   • İnfraspinatus kası

   • İngelfinger kuralı

   • İnhaler, ölçülü doz

   • İnhibin

   • İnhibisyon, orgazmik

   • İnhibitör RNA

   • İnhibitör, ACE

   • İnhibitör, proteaz

   • İniensefali

   • İnkontinans

   • İnkontinans

   • İnkontinans pigmenti

   • İnme

   • İnme indeksi

   • İnme, Ulusal Nörolojik Bozukluklar Enstitüsü

   • İnme, sessiz

   • İnme, ısı

   • İnnervasyon

   • İnnervate

   • İnotropik

   • İnsan Araştırmaları Koruma Dairesi (OHRP)

   • İnsan Genom Organizasyonu

   • İnsan Genom Projesi

   • İnsan Genomu Araştırma Enstitüsü, Ulusal

   • İnsan T lenfotropik virüs tip III

   • İnsan T lenfotropik virüsü

   • İnsan T lenfotropik virüsü tip I

   • İnsan bağışıklık eksikliği virüsü

   • İnsan embriyonik kök hücresi

ATIK
   • Intron

   • Inuit sağlığı

   • Ipecac

   • İnsan gelişimi

   • İnsan gelişimi, . . . (NICHD)

   • İnsan gen haritası

   • İnsan gen tedavisi

   • İnsan genomu

   • İnsan herpes virüsü 1 (HHV-1)

   • İnsan herpes virüsü 2 (HHV-2)

   • İnsan herpes virüsü 3

   • İnsan herpes virüsü 4

   • İnsan herpes virüsü 5

   • İnsan herpes virüsü 6

   • İnsan herpes virüsü 7

   • İnsan herpes virüsü 8 (HHV-8)

   • İnsan kinomu

   • İnsan klonlama

   • İnsan koryonik gonadotropin

   • İnsan kromozom sayısı

   • İnsan lenfotropik virüsü III

   • İnsan metapnömovirüs

   • İnsan nötrofil peptidi

   • İnsan papilloma virüsü

   • İnsan papilloma virüsü

   • İnsan parainfluenza virüsü

   • İnsan pluripotent kök hücresi

   • İnsan üreme klonlaması

   • İnsidans

   • İnsinuate

   • İnspissate

   • İnsular skleroz

   • İnsülin

   • İnsülin direnci

   • İnsülin direnci sendromu

   • İnsülin pompası

   • İnsüline bağımlı diyabet

   • İnsüline bağımlı olmayan diyabet

   • İnsüline bağımlı olmayan diyabet

   • İnsülinoma

   • İntegrin

   • İntegron

   • İnteratriyal septum

   • İnterferon

   • İnterlökin-1

   • İnterlökin-10

   • İnterlökin-2

   • İnterlökin-3

   • İnterlökin-4

   • İnterlökinler

   • İnterneuron

   • İnterphase

   • İnterseks

   • İnterstice

   • İnterstisyel radyasyon tedavisi

   • İnterstisyel sistit (IC)

   • İntertrigo

   • İnterventriküler foramen

   • İnterventriküler septum

   • İntervertebral foramen

   • İntihar

   • İntihar geni

   • İntihar, hekim destekli

   • İntihar, yardımlı

   • İntihara meyilli

   • İntihara meyilli olmayan kendine zarar verme (NSSI)

   • İntiharı önleme

   • İntradiskal elektrotermal tedavi

   • İntraduktal karsinom

   • İntraduktal papillom

   • İntrafallopian

   • İntrahepatik

   • İntrakorporeal

   • İntraoperatif

   • İntraoperatif kan kurtarma

   • İntraoperatif radyasyon tedavisi

   • İntraperitoneal

   • İntraperitoneal kemoterapi

   • İntraserebral hematom

   • İntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI)

   • İntrastromal kornea halkası

   • İntratekal kemoterapi

   • İntrauterin büyüme kısıtlaması

   • İntraventriküler

   • İntravenöz (IV)

   • İntravenöz beslenme

   • İntravenöz immünoglobulin

   • İntravenöz kolanjiyogram

   • İntravenöz pyelogram

   • İntravitreöz

   • İntroitus

   • İntroitus, vajinal

   • İntroitus, yüz kanalı

   • İntususepsiyon

   • İnvazif kandidiyaz

   • İnvazif rahim ağzı kanseri

   • İnversiyon, parasentrik kromozom

   • İnversiyon, perisentrik kromozom

   • İnvolüsyon

   • İnç

İp-İz

   • İpek Yolu hastalığı

   • İpsilateral

   • İridektomi

   • İridektomi, periferik

   • İridoloji

   • İrin

   • İris

   • İris melanomu

   • İris, benekli

   • İritis

   • İrkilme hastalığı

   • İrritabl bağırsak sendromu (IBS)

   • İrtifa hastalığı

   • İshal

   • İshal ve dermatit, çinko eksikliği

   • İshal, Brainerd

   • İshal, E. coli hemorajik

   • İshal, antibiyotik kaynaklı

   • İshal, gezgin

   • İshal, rotavirüs

   • İsimlendirme

   • İskelet

   • İskelet

   • İskelet displazisi

   • İskelet kası

   • İskelet, kemikleri

   • İskeletin kemikleri

   • İskemi

   • İskiyal bursit

   • İskorbüt

   • İskorbüt hastalığı

   • İspanyol gribi

   • İspanyol gribi

   • İspanyol hastalığı

   • İstatistik

   • İstemsiz

   • İstemsiz sigara içme

   • İsteyerek düşük

   • İstifa sendromu

   • İstifçilik, patolojik

   • İstihdam Emeklilik Gelir Güvence Yasası

   • İsyan kontrol ajanı zehirlenmesi

   • İtalyan hastalığı

   • İyi Samiriyeli

   • İyi Samiriyeli yasası

   • İyi huylu

   • İyi huylu intrakraniyal hipertansiyon

   • İyi huylu kolestrol

   • İyi huylu lenforetiküloz

   • İyi huylu melanom

   • İyi huylu prostat hiperplazisi

   • İyi huylu prostat hipertrofisi

   • İyi huylu uyku miyoklonusu

   • İyi huylu, tekrarlayan aseptik menenjit

   • İyodür

   • İyon kanalı

   • İyontoforez

   • İyot

   • İyot fazlalığı

   • İyot guatr

   • İyot, radyoaktif

   • İzodizomi

   • İzoflavon

   • İzoform

   • İzokromozom

   • İzokromozom 17q

   • İzole et

   • İzolösin

   • İzometrik egzersiz

   • İzometropya

   • İzopren

   • İzoselüler

   • İzotonik egzersiz

   • İzotonik solüsyon

   • İzotop

   • İzotopik

   • İç cinsel organ, erkek

   • İç cinsel organ, kadın

   • İç dudaklar

   • İç fiksasyon

   • İç kanama

   • İç kulak

   • İç kulak enfeksiyonu

   • İç salgı bezi

   • İçin için için yanan lösemi

   • İçsel

   • İğne biyopsisi, stereotaktik

   • İğne iğnesi yaralanması

   • İğne çubuğu

   • İğsi hücre

   • İş Güvenliği ve Sağlığı, Nat’l Institut for

   • İş güvenliği ve sağlığı idaresi

   • İş korkusu

   • İşaret

   • İşaret dili

   • İşaret, Babinski

   • İşaret, Gottron

   • İşaret, Kernig

   • İşaret, Lhermitte

   • İşaret, Macewen

   • İşaret, Tinel’in

   • İşaret, ayak parmağı

   • İşaretleyici

   • İşeme sistoüretrografisi

   • İşeme sistoüretrogramı

   • İşemek

   • İşemek

   • İşemek

   • İşgücü destek uzmanı

   • İşitme borusu

   • İşitme cihazı

   • İşitme cihazı

   • İşitme kaybı, yaşa bağlı

   • İşitme keskinliği

   • İşitme organı

   • İşitme tarama testi, yenidoğan

   • İşitsel afazi

   • İşitsel algı

   • İşitsel beyin sapı yanıt testi

   • İşitsel entegrasyon eğitimi

   • İşitsel hastalık, merkezi

   • İşitsel protez

   • İşlem

   • İşlev bozukluğu

   • İşlev kaybı mutasyonu

   • İşlev kazanımı mutasyonu

   • İşçilik, yanlış