Aa

   • ABG (Arter Kan Gazı)

   • ABO kan grubu

   • ABR testi

   • Ab ovo

   • Ab- (Ön Ek)

   • Abartılı irkilme hastalığı

   • Abdomen

   • Abdominal

   • Abdominal anevrizma

   • Abdominal aorta

   • Abdominal aortik anevrizma

   • Abdominal ağrı

   • Abdominal boşluk

   • Abdominal histerektomi

   • Abdominal kas eksikliği sendromu

   • Abdominal kaslar

   • Abdominal korunma

   • Abducent siniri

   • Abduction

   • Abductor kaslar

   • Abiotik

   • Abiotropi

   • Ablation, endometrial

   • Ablepharon makrostomisi

   • Abortifacient (Düşük İlacı)

   • Abraham-man

   • Abrin

   • Abruptio (abruptio plesenta)

   • Abs

   • Abse

   • Abse, Dannie

   • Absence nöbeti

   • Absent göz

   • Absinthe (Likör)

   • Absinthism

Ac

   • ACE2 (anjiyotensin dönüştürücü enzim 2)

   • ACEI

   • ACG2

   • ACL

   • ACL yaralanması

   • Acanthamoeba

   • Acanthamoeba keratitis

   • Acanthosis nigricans

   • Accommodation

   • Achoo sendromu

   • Acil Servis

   • Acil Tıp teknisyeni

   • Acil doktor

   • Acil doğum kontrolü

   • Acil durum kodu

   • Acil durum malzemeleri kiti

   • Acil kontrasepsiyon

   • Acil postkoital kontrasepsiyon

   • Acinetobacter

   • Acrodermatitis enteropathica

   • Acromioclavicular eklem

   • Acsetabular

   • Acu-

   • Acı Yönetimi

   • Acı korkusu

   • Acı, böcek

   • Acı, denizanası

   • Açlık kan şekeri

   • Açı kapanması glokomu

   • Açı kapanması glokomu, akut

   • Açık açılı glokom

   • Açık hafıza

   • Açık kalp ameliyatı

   • Açık kolesistektomi

   • Açık kırık

   • Açık yara

   • Açılış, vajinal

Ad

   • ADA eksikliği

   • ADAMTS2

   • ADCC (antikora bağımlı hücre aracılı sitotoks.)

   • ADD (dikkat eksikliği bozukluğu)

   • ADH (antidiüretik hormon)

   • ADH sekresyonu, uygunsuz

   • ADI

   • ADIM prosedürü

   • ADL’ler (günlük yaşam aktiviteleri)

   • Adacık hücre kanseri

   • Adacık hücre tümörü

   • Adacık hücreli karsinom

   • Adale kasılması, kramp

   • Adamantin

   • Adams-Stokes hastalığı

   • Adaptör proteini

   • Addison anemisi

   • Addison hastalığı

   • Addisonian anemisi

   • Adduction

   • Addüktör kası

   • Adem Elması

   • Aden-

   • Adenin (A)

   • Adenit

   • Adeno-

   • Adenoid kistik karsinom

   • Adenoidektomi

   • Adenoidit

   • Adenoidler

   • Adenoidler ve Bademcikler

   • Adenokarsinom

   • Adenom

   • Adenoma kolon aile öyküsü

   • Adenomatöz polipoz koli

   • Adenomatöz polipoz koli, otozomal resesif

   • Adenomiyom

   • Adenomiyoz

   • Adenomyomata

   • Adenomyoz uteri

   • Adenopati

   • Adenovirüs

   • Adenozin

   • Adenozin deaminaz (ADA)

   • Adenozin deaminaz (ADA) eksikliği

   • Adenozin talyum taraması

   • Adenozin trifosfat

   • Adet

   • Adet döngüsü

   • Adet döngüsü

   • Adet düzensizliği

   • Adet görme

   • Adet ile ilişkili migren

   • Adet senkronizasyonu

   • Adet öncesi sendromu

   • Adiponektin

   • Adiposit

   • Adipoz

   • Adipoz en bol gen transkripti 1

   • Adjuvan

   • Adjuvan kemoterapi

   • Adjuvan tedavi

   • Adlandırılmış raporlama

   • Adli Antropoloji

   • Adli genetik

   • Adli tıp

   • Adli tıp, DNA

   • Adnexa

   • Adrenal korteks

   • Adrenal medulla

   • Adrenal yetmezlik

   • Adrenalin

   • Adrenolökodistrofi

   • Adsız Alkolikler

   • Adventisya

   • Adım protokolü

   • Adım tedavisi

Ae

   • Aer-, aero-

   • Aerobik

   • Aerobik egzersizi

   • Aerofaji

   • Aerofobi

   • Aeromonas hydrophila

   • Aerosinüzit

   • Aerosol

   • Aerosolizasyon

   • Aerotit

   • Aerotitis media

   • Aesculapius

   • Aesculapius personeli

Af

   • AFO (ayak bileği-ayak ortezi)

   • AFP (alfa-fetoprotein)

   • Afaji

   • Afaki

   • Afazi

   • Afazi, amnestik

   • Afazi, amnezik

   • Afazi, anomik

   • Afazi, birincil ilerleyici

   • Afazi, edinilmiş epileptiform

   • Afazi, nominal

   • Aferez

   • Afet malzemeleri seti

   • Afferent

   • Afferent gemi

   • Afferent sinir

   • Aflatoksin

   • Afoni

   • Afrasya

   • Afrika domuz ateşi

   • Afrika kene tifüsü

   • Afrika tenyası

   • Afrika tripanozomiyazı

   • Afrika uyku hastalığı

   • Aftöz ülser

   • Afyon

Ag

   • AGXT

   • Agammaglobulinemi

   • Agenesis

   • Agenezis, sakral

   • Agent Orange

   • Ageusia

   • Agirofobi

   • Agita

   • Agnozi

   • Agonist

   • Agonist idame tedavisi

   • Agonist, LHRH

   • Agorafobi

   • Agranülositoz

   • Agranülositoz, infantil genetik

   • Agresif

   • Agresif anjiyomiksoma

   • Agresif lenfoma

   • Ağrı

   • Ağrı ünitesi

   • Ağrı, dirsek

   • Ağrı, diz

   • Ağrı, göğüs

   • Ağrı, karın

   • Ağrı, meme

   • Ağrı, omuz

   • Ağrı, yanlış doğum

   • Ağrı, zona

   • Ağrılar, büyüyen

   • Ağrılı idrara çıkma

   • Ağrılı vulva

   • Ağrılı, pamukçuk

   • Ağrılı, soğuk

   • Ağrısız lenfoma

   • Ağır akut solunum sendromu

   • Ağız

   • Ağız aynası

   • Ağız cerrahı

   • Ağız içi

   • Ağız kanseri

   • Ağız kokusu

   • Ağız kuruluğu

   • Ağız, siper

   • Ağızda metalik tat

   • Ağızdan kandidiyazis

   • Ağızdan tiksinme

Ah

   • Ahlaki davranış merkezi

   • AID (donör tarafından suni tohumlama)

   • AIDS

   • AIDS demans kompleksi

   • AIDS ile ilgili kompleks

   • AIDS kaybı sendromu

   • AIH (koca tarafından suni tohumlama)

   • Aicardi sendromu

   • Aile

   • Aile Terapisi

   • Aile hekimi

   • Aile hekimliği

   • Aile planlaması, doğal

   • Aile pratiği

   • Aile öyküsü

   • Aile, gen

   • Aile, genişletilmiş

   • Aile, nükleer

   • Ailede kolon kanseri öyküsü

   • Ailede kolorektal kanser öyküsü

   • Ailesel adenomatöz koli, otozomal resesif

   • Ailesel juvenil nefronofthisis (FJN)

   • Ailevi

   • Ailevi ALS

   • Ailevi Akdeniz ateşi (FMF)

   • Ailevi Parkinson hastalığı tip 1

   • Ailevi Parkinson hastalığı tip 10

   • Ailevi Parkinson hastalığı tip 11

   • Ailevi Parkinson hastalığı tip 2

   • Ailevi Parkinson hastalığı tip 3

   • Ailevi Parkinson hastalığı tip 4

   • Ailevi Parkinson hastalığı tip 5

   • Ailevi Parkinson hastalığı tip 6

   • Ailevi Parkinson hastalığı tip 7

   • Ailevi Parkinson hastalığı tip 8

   • Ailevi Parkinson hastalığı tip 9

   • Ailevi adenomatöz polipler, otozomal resesif

   • Ailevi adenomatöz polipoz

   • Ailevi akciğer kanseri

   • Ailevi amiyotrofik lateral skleroz

   • Ailevi disautonomi

   • Ailevi eozinofili

   • Ailevi hiperkolesterolemi

   • Ailevi hipertrofik kardiyomiyopati

   • Ailevi ileri uyku fazı sendromu (FASPS)

   • Ailevi kanser

   • Ailevi kolorektal kanser

   • Ailevi meme kanseri

   • Ailevi polipoz

   • Ailevi primer pulmoner hipertansiyon

   • Ailevi silindromatoz

   • Ailevi titreme

   • Ailevi zeka geriliği 1

   • Ailevi zeka geriliği proteini

Aj

   • Ajan, anti-enfektif

   • Ajan, antibiyotik

   • Ajan, antifungal

   • Ajan, antihipertansif

   • Ajan, antimikrobiyal

   • Ajan, antiprotozoal

   • Ajan, antiviral

   • Ajan, tokolitik

Ak

   • AK

   • AKA (diz üstü amputasyon)

   • Akalazya

   • Akapni

   • Akar

   • Akar kaynaklı tifüs

   • Akarisit

   • Akatizi

   • Akciğer

   • Akciğer hacim küçültme ameliyatı

   • Akciğer iltihaplanması

   • Akciğer kanseri

   • Akciğer kanseri, ailevi

   • Akciğer kanseri, küçük hücre

   • Akciğer kanseri, küçük hücreli olmayan

   • Akciğer kanseri, yulaf hücresi

   • Akciğer küçültme ameliyatı

   • Akciğer nakli

   • Akciğer tüberkülozu

   • Akciğer ve Kan Enstitüsü, Ulusal Kalp,

   • Akciğer ödemi

   • Akciğer ödemi, yüksek rakım

   • Akciğer, patlamış mısır

   • Akciğer, çökmüş

   • Akciğerler

   • Akdeniz Ateşi

   • Akdeniz anemisi

   • Akdeniz diyeti

   • Akdeniz tarzı diyet

   • Akinetik

   • Akinetik mutizm

   • Akinezi

   • Aklorhidri

   • Akne

   • Akne rosacea

   • Akne vulgaris

   • Akondrojenez

   • Akondrojenez tip II

   • Akondrojenez, Langer-Saldino tip

   • Akondrojenez-hipokondrogenez, tip II

   • Akondroplasti

   • Akrabalı yetiştirme katsayısı

   • Akrabalık

   • Akral-lentijinöz melanom

   • Akran değerlendirmesi

   • Akrep Zehri

   • Akrep zehiri

   • Akrilamid

   • Akrodinya

   • Akrofobi

   • Akrokordon

   • Akromatopsi

   • Akromegali

   • Akromioklaviküler eklem

   • Akromiyon

   • Akrosantrik kromozom

   • Akrosefalosindaktili

   • Akrosiyanoz

   • Akselrod

   • Akselrod, Julius

   • Aksesuar

   • Aksesuar nöropati

   • Aksesuar plesenta

   • Aksesuar sindirim organı

   • Aksesuar sinir

   • Aksilla

   • Aksiller

   • Aksiller diseksiyon

   • Aksiller hiperhidroz

   • Aksiyel tomografi, bilgisayarlı

   • Akson

   • Aksırtıcı madde

   • Aktarılabilir spongiform ensefalopati

   • Aktif bağışıklık

   • Aktif tüberküloz

   • Aktif ötenazi

   • Aktinik

   • Aktinik keratoz

   • Aktinomisetler

   • Aktive edilmiş lökosit hücre yapışma molekülü

   • Aktivite, ilaç

   • Akuajenik keratoderma

   • Akuajenik ürtiker

   • Akupunktur

   • Akustik

   • Akustik afazi

   • Akustik nörinom

   • Akustik nörofibromatoz

   • Akustik nöroma

   • Akustik sinir

   • Akut

   • Akut Abdomen Ağrısı

   • Akut HIV enfeksiyonu

   • Akut açı kapanması glokomu

   • Akut ağrı

   • Akut bakteriyel prostatit

   • Akut beyin sendromu

   • Akut bronşit

   • Akut böbrek yetmezliği

   • Akut böbrek yetmezliği

   • Akut dağ hastalığı (AMS)

   • Akut epiglotit

   • Akut faz proteini

   • Akut faz proteini

   • Akut faz proteinleri

   • Akut faz reaktan

   • Akut faz reaktan

   • Akut glomerülonefrit

   • Akut hastalık

   • Akut idiyopatik polinürit

   • Akut kafa karışıklığı durumu

   • Akut karın

   • Akut koroner sendromlar

   • Akut lenfoblastik lösemi

   • Akut lenfositik lösemi

   • Akut lenfositik olmayan lösemi

   • Akut lösemi

   • Akut membranöz diş eti iltihabı

   • Akut miyeloid lösemi

   • Akut miyelojenöz lösemi

   • Akut miyokard infarktüsü

   • Akut nekrotizan ülseratif diş eti iltihabı (ANUG)

   • Akut orta kulak iltihabı

   • Akut pankreatit

   • Akut promiyelositik lösemi

   • Akut radyasyon sendromu

   • Akut sarkık miyelit (AFM)

   • Akut solunum hastalığı

   • Akut solunum sıkıntısı sendromu

   • Akut stres bozukluğu

   • Akut trombositopenik purpura

   • Akut tübüler nekroz

   • Akçaağaç şurubu idrar hastalığı

   • Aküpresür

   • Aküstimülasyon

   • Akıntı, meme

   • Akıntı, meme başı

   • Akış karyotiplemesi

   • Akış sitometrisi

   • Akşamdan kalma

Al

   • ALA

   • ALCAM

   • ALK yeniden düzenlemesi ile Evre 4 akciğer kanseri

   • ALMS1

   • ALPLER

   • ALS

   • ALS1

   • ALS2

   • ALS3

   • ALS4

   • ALS5

   • ALS6

   • ALS7

   • ALS8

   • ALT (alanin aminotransferaz)

   • ALTIN

   • ALTIN-0

   • ALTIN-1

   • ALTIN-2

   • ALTIN-3

   • Alacakaranlık uykusu

   • Alagille sendromu

   • Alan adı

   • Alan, görsel

   • Alanin

   • Alanin aminotransferaz (ALT)

   • Alb-

   • Albert Sabin

   • Albinizm

   • Albinizm ve hemorajik diyatezi

   • Albinizm, okülokutanöz

   • Albino

   • Albright sendromu

   • Albuginea

   • Albümin

   • Albüminüri

   • Aldosteron

   • Aldosteronizm

   • Aldoz redüktaz inhibitörü

   • Aldrin

   • Aleksi

   • Alel

   • Alelik

   • Alembik

   • Alerjen

   • Alerji

   • Alerji cilt testi

   • Alerji duyarsızlaştırma

   • Alerji immünoterapisi

   • Alerji için cilt testi

   • Alerji için çizik testi

   • Alerji iğneleri

   • Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar, National Inst.

   • Alerji çizik testi

   • Alerji, bal arısı

   • Alerji, fıstık

   • Alerji, inek sütü

   • Alerji, soya sütü

   • Alerjik Vaskülit

   • Alerjik granülomatoz

   • Alerjik granülomatöz anjiyit

   • Alerjik göz nezlesi

   • Alerjik konjunktivit

   • Alerjik kontakt dermatit

   • Alerjik purpura

   • Alerjik reaksiyon

   • Alerjik reaksiyon

   • Alerjik rinit

   • Alerjik rinit, mevsimsel

   • Alerjik rinit, çok yıllık

   • Alerjik selam

   • Alerjik temas egzaması

   • Alerjik vaskülit

   • Aleut sağlığı

   • Alevlenme

   • Alexander hastalığı

   • Alexander tekniği

   • Alfa engelleyici

   • Alfa gal

   • Alfa hatası

   • Alfa hücresi, pankreas

   • Alfa interferon

   • Alfa linolenik asit

   • Alfa parçacığı

   • Alfa sarmal

   • Alfa savunması

   • Alfa sinüklein

   • Alfa talasemi

   • Alfa-1

   • Alfa-1 antitripsin eksikliği

   • Alfa-ethltryptamine

   • Alfa-fetoprotein (AFP)

   • Alfa-glukozidaz inhibitörü

   • Alfa-linolenik asit

   • Alfa-sinüklein

   • Algia

   • Algofobi

   • Algılama, işitsel

   • Alice Harikalar Diyarında sendromu

   • Alice Stewart

   • Alkali su

   • Alkalin fosfataz

   • Alkaloid

   • Alkaloid, vinca

   • Alkaloz

   • Alkaptonüri

   • Alkil grubu

   • Alkol

   • Alkol Kötüye Kullanımı ve Alkolizm, Ulusal Enstitü

   • Alkol alma korkusu

   • Alkol kötüye kullanımı

   • Alkol zehirlenmesi

   • Alkolik kardiyomiyopati

   • Alkolizm

   • Alkolsüz steatohepatit

   • Allodini

   • Alloerotik

   • Allogreft

   • Allojenik

   • Allojenik greft

   • Allopatik tıp

   • Alman hastalığı

   • Alman kızamık aşısı

   • Alogia

   • Alongshan Virüsü (ALSV)

   • Alopat

   • Alopati

   • Alopatik

   • Alopatist

   • Alopesi

   • Alopesi areata

   • Alopesi kapitis totalis

   • Alopesi universalis

   • Alopesi, travmatik

   • Alpers hastalığı

   • Alpha Omega Alpha

   • Alpha-ET

   • Alport sendromu

   • Alprazolam

   • Alstrom sendromu

   • Alstrom-Hallgren sendromu

   • Alt GI serisi

   • Alt alan

   • Alt bacak

   • Alt deltoid

   • Alt düzenleme

   • Alt motor nöron

   • Alt segment Sezaryen bölümü (LSCS)

   • Alt telomerik

   • Alt-

   • Alternatif Tıp, Ulusal Compleme Merkezi

   • Alternatif ekleme

   • Alternatif hemipleji

   • Alternatif hemipleji sendromu

   • Alternatif tıp

   • Alternatif tıp sistemi

   • Altta kalan

   • Altı parmak veya ayak parmağı

   • Altın yüzük

   • Altıncı hastalık

   • Altıncı kraniyal sinir

   • Alveol

   • Alveolar

   • Alveolar Rabdomyosarkom

   • Alveolar hidatik hastalığı

   • Alveolar proteinoz

   • Alveoli

   • Alveolit

   • Alzheimer hastalığı

   • Alzheimer hastalığı

   • Alzheimer hastalığı, erken başlangıçlı ailesel

   • Alüminyum

   • Alüminyum toksisitesi

   • Alüminyum zehirlenmesi

   • Alın kemiği

   • Alışverişkolik

Am

   • AMC (artrogryposis multipleks doğuştan)

   • AML

   • AML1

   • AMS (akut dağ hastalığı)

   • AMS (atipik kızamık sendromu)

   • Amalgam

   • Amastia

   • Amaurosis fugax

   • Amaurotik ailevi aptallık

   • Amazia

   • Amaç

   • Ambliyopi

   • Ambliyopi, gece

   • Ambros sendromu

   • Ambulans

   • Ameba

   • Amebiasis

   • Amebik kolit

   • Amelanotik

   • Amelanotik melanom

   • Ameliyat

   • Ameliyat sonrası

   • Ameliyat sonrası bakım

   • Ameliyat sonrası kanama

   • Ameliyat, pompasız

   • Ameliyathane

   • Amenia

   • Amenore

   • Amerikan köpek kenesi

   • Amerikan tripanozomiyazı

   • Amerikum

   • Ames testi

   • Ames, Bruce N.

   • Amfetamin

   • Amfizem

   • Amibik dizanteri

   • Amigdala

   • Amigdaloid

   • Amigdaloid kompleksi

   • Amigdaloid vücut

   • Amigdaloid çekirdek

   • Amil-

   • Amilaz

   • Amiloid

   • Amiloidoz

   • Amiloidoz, birincil

   • Amiloidoz, ikincil

   • Amiloidoz, kalıtsal

   • Amin

   • Amini

   • Amini, Fariborz

   • Amino asit

   • Amino asit sembolleri

   • Amino asit, dallı zincirli

   • Amino asit, gerekli

   • Amino asit, gerekli olmayan

   • Amino asitler

   • Aminotransferaz

   • Amip

   • Amitriptilin

   • Amnestik afazi

   • Amnezi

   • Amnezi, antegrad

   • Amnezi, anterograd

   • Amnezi, geçici küresel

   • Amnezi, retrograd

   • Amnezik afazi

   • Amnion

   • Amniyo redüksiyon

   • Amniyosentez

   • Amniyotik bant sendromu

   • Amniyotik kese

   • Amniyotik sıvı

   • Amok

   • Amonyak

   • Amonyum perklorat

   • Amotofobi

   • Ampirik

   • Ampirik ebe

   • Ampirik risk

   • Ampiyem

   • Amplifikasyon

   • Amplifikasyon, DNA

   • Ampulla

   • Ampulla of Vater

   • Ampuller karsinom

   • Ampütasyon

   • Amsler ızgarası

   • Amuck

   • Amusia

   • Amylo …

   • Amyotrofik lateral skleroz (ALS)

   • Amyotrofik lateral skleroz 1

   • Amyotrofik lateral skleroz 2

   • Amyotrofik lateral skleroz 3

   • Amyotrofik lateral skleroz 4

   • Amyotrofik lateral skleroz 5

   • Amyotrofik lateral skleroz 6

   • Amyotrofik lateral skleroz 7

   • Amyotrofik lateral skleroz 8

An

   • ANC
   • ANUG (akut nekrotizan ülseratif diş eti iltihabı)
   • ANXA1
   • Ana gen
   • Ana safra kanalı
   • Ana vücut eklemleri
   • Anaerobik
   • Anafilaksi
   • Anafilaktik şok
   • Anafilaktoid purpura
   • Anafya
   • Anal atrezi
   • Anal fissür
   • Anal fistül
   • Anal inkontinans
   • Anal kaşıntı
   • Anal papilla
   • Analbüminemi
   • Analitik duyarlılık
   • Analitik özgüllük
   • Analiz
   • Analiz, bağlantı
   • Analjezi
   • Analjezik
   • Analjezik ilaç
   • Analog
   • Anaplastoloji
   • Anaplazmoz
   • Anaptik
   • Anasarca
   • Anastomoz
   • Anastrozol
   • Anat.
   • Anatomi
   • Anatomi, Gray’s

   • Anatomi, brüt

   • Anatomi, mikroskobik

   • Anatomik enfiye kutusu

   • Anatomik pozisyon

   • Anatomik yönelim terimleri

   • Anatripsis

   • Anayasal trombopati

   • Ancylostoma enfeksiyonu

   • Anderson-Fabry hastalığı

   • Androfobi

   • Android pelvis

   • Androjen

   • Androjen ablasyonu

   • Androjen baskılama

   • Androjen baskılama tedavisi

   • Androjen duyarsızlığı sendromu, tam

   • Androjenik

   • Androloji

   • Androstenedione

   • Anemi

   • Anemi ve triphalangeal başparmak

   • Anemi, Addison

   • Anemi, Akdeniz

   • Anemi, Biermer’s

   • Anemi, Cooley

   • Anemi, Fanconi

   • Anemi, addisonian

   • Anemi, aplastik

   • Anemi, demir eksikliği

   • Anemi, doğuştan

   • Anemi, orak hücre

   • Anemi, refrakter

   • Anemi, zararlı

   • Anemik

   • Anensefali

   • Anerji

   • Anestezi

   • Anestezi

   • Anestezi bilinci

   • Anestezi uzmanı

   • Anestezi, kaudal epidural

   • Anestezik

   • Anestezik, epidural

   • Anestezik, genel

   • Anestezik, lokal

   • Anestezist

   • Anesteziyoloji

   • Anetoderma

   • Anevrizma

   • Anevrizma diseksiyonu

   • Anevrizma, aort

   • Anevrizma, arteriyel

   • Anevrizma, arteriyosklerotik

   • Anevrizma, aterosklerotik

   • Anevrizma, beyin

   • Anevrizma, böbrek

   • Anevrizma, diseksiyon

   • Anevrizma, dut

   • Anevrizma, fuziform

   • Anevrizma, kalp

   • Anevrizma, karın

   • Anevrizma, milier

   • Anevrizma, sakküler

   • Anevrizma, salkım

   • Anevrizma, torasik

   • Anevrizma, venöz

   • Anevrizmal şişlik

   • Anfinsen

   • Angelman sendromu

   • Angina pektoris

   • Angina trakealis

   • Angina, Prinzmetal

   • Angina, Vincent

   • Angina, değişken

   • Angina, eksüdatif

   • Angiokeratoma corporis diffusum universale

   • Angiostrongylus enfeksiyonu

   • Anhedonia

   • Anhidrotik

   • Anhidroz

   • Ani Bebek Ölümü Sendromu (SIDS)

   • Ani idrar tutamama

   • Ani kalp durması

   • Anilin

   • Anisakiasis

   • Aniso

   • Aniso-

   • Anizokori

   • Anizometropi

   • Anizositoz

   • Anjina, göğüs ağrısı

   • Anjioid çizgiler

   • Anjiyit

   • Anjiyit, alerjik granülomatöz

   • Anjiyografi

   • Anjiyografi, floresein

   • Anjiyografi, koroner

   • Anjiyogram

   • Anjiyohemofili

   • Anjiyomatoz, basiller

   • Anjiyomiksoma, agresif

   • Anjiyomiyolipom

   • Anjiyonörotik ödem, kalıtsal

   • Anjiyopati

   • Anjiyoplasti

   • Anjiyosarkom

   • Anjiyostatin

   • Anjiyostrongyliasis

   • Anjiyotensin

   • Anjiyotensin dönüştürücü enzim

   • Anjiyotensin dönüştürücü enzim 2

   • Anjiyotensin reseptör bloker

   • Anjiyoödem

   • Anjiyoödem, kalıtsal

   • Ankiloz

   • Ankiloz

   • Ankilozan

   • Ankilozan spondilit

   • Ankirin eksikliği

   • Anksiyete bozukluğu

   • Anksiyete bozukluğu, sosyal

   • Ankyloglossia

   • Anlage

   • Anlagen

   • Anlam

   • Anlık CD4 Sayısı

   • Anlık Nötrofil Sayısı

   • Anne

   • Anne

   • Anne sütü

   • Anne yaşı

   • Anne ölüm oranı

   • Annexin V

   • Annexins

   • Annulus

   • Anoftalmi

   • Anogenital sistem

   • Anoksi

   • Anoksik

   • Anomalad, Klippel-Feil

   • Anomali

   • Anomali, Klippel-Feil

   • Anomali, doğuştan

   • Anomia

   • Anomik afazi

   • Anonim raporlama

   • Anonim test

   • Anonimleştir

   • Anoreksi

   • Anoreksi, kanser

   • Anoreksijenik

   • Anoreksik

   • Anoreksiya nevroza

   • Anorektik

   • Anorgazmi

   • Anorgazmi

   • Anormal

   • Anoskop

   • Anoskopi

   • Anotia

   • Anovüler

   • Anovüler adet kanaması

   • Anozmi

   • Antean

   • Antegrad

   • Antegrad amnezi

   • Antero

   • Anterograd

   • Anterolistez

   • Anthofobi

   • Anti ÇKP

   • Anti-

   • Anti-NMDA reseptör ensefaliti

   • Anti-anjiyogenez ilaçları

   • Anti-emetik

   • Anti-enfektif

   • Anti-reflü cerrahi (fundoplikasyon)

   • Anti-siklik sitrüline peptid antikoru

   • Anti-sitrülin antikoru

   • Anti-trombosit ajanları

   • Anti-ÇKP

   • Antiandrojen

   • Antiaterojenik mutasyon

   • Antibakteriyel

   • Antibiyotik

   • Antibiyotik direnci

   • Antibiyotiğe dirençli tüberküloz

   • Antidepresan

   • Antidepresan, MAOI

   • Antidepresan, SSRI

   • Antidepresan, trisiklik

   • Antidepresanlar

   • Antidiyabetik ajan

   • Antidiüretik hormon (ADH)

   • Antielastaz

   • Antiemetikler

   • Antifosfolipid antikor sendromu

   • Antifriz zehirlenmesi

   • Antifungal

   • Antifungal ajan

   • Antifungal ilaç

   • Antifungal ilaçlar

   • Antihipertansif

   • Antihistaminikler

   • Antiinfektif

   • Antijen

   • Antijen sunan hücre

   • Antijen, prostata özgü

   • Antijen-antikor kompleksi

   • Antijenik kayma

   • Antijenik sürüklenme

   • Antikoagülan

   • Antikoagülan ajan

   • Antikolinerjik

   • Antikonvülzan

   • Antikor

   • Antikor çapraz reaktivitesi

   • Antikor, antinükleer

   • Antikor, antitiroglobulin

   • Antikora bağımlı hücre aracılı sitotoksisite

   • Antimalaryal

   • Antimetabolit

   • Antimikrobiyal

   • Antimikrobiyal ajan

   • Antimikrobiyal direnç

   • Antimikrobiyal ilaç

   • Antimikrobiyal ilaç

   • Antimon

   • Antineoplastik

   • Antinükleer antikor

   • Antinükleer antikor testi

   • Antioksidan

   • Antiparalel

   • Antiparazitik

   • Antiprotozoal

   • Antiprotozoal ilaç

   • Antipsikotik

   • Antipsoriatik

   • Antiretroviral

   • Antiretroviral tedavi (ART)

   • Antisens DNA

   • Antisens ilaç

   • Antisens iplikli RNA virüsü

   • Antisens mRNA

   • Antisense

   • Antisepsi

   • Antiseptik

   • Antisosyal kişilik

   • Antisosyal kişilik bozukluğu

   • Antispazmodik

   • Antitimosit globulin

   • Antitiroglobulin

   • Antitiroid antikor

   • Antitiroid ilaç

   • Antitoksin

   • Antivenin

   • Antiviral

   • Antiviral ajan

   • Antiöstrojen

   • Anton Çehov

   • Antonio Maria Valsalva

   • Antonio Maria valsalva

   • Antonomasia

   • Antonomastik

   • Antonomasy

   • Antrasiklin

   • Antro-duodenal motilite çalışması

   • Antropoloji, adli tıp

   • Antrum

   • Antulizm

   • Anyon

   • Anyon açığı

   • Anöploidi

   • Anüs

   • Anüs, deliksiz

Ao

   • AOM

   • Aort

   • Aort anevrizması

   • Aort ark sendromu

   • Aort atrezisi

   • Aort darlığı

   • Aort diseksiyonu

   • Aort kapağı

   • Aort kapağı, biküspit

   • Aort kemeri

   • Aort koarktasyonu

   • Aort yetmezliği

   • Aort, alçalan

   • Aort, karın

   • Aort, koarktasyon

   • Aort, torasik

   • Aort, yükselen

   • Aortit

Ap

   • AP

   • AP (ön-arka)

   • AP, X-ışını

   • APA

   • APC

   • APC (gen)

   • APC (ilaç)

   • APC (immünoloji)

   • APECED (otoimmün poliendokrinopati)

   • APLS (antifosfolipid antikor sendromu)

   • APM1

   • APO-1

   • APOA-I

   • APOBEC3G

   • APS (otoimmün poliglandüler sendrom)

   • APT1

   • Apandisin yırtılması

   • Apandisit

   • Apeks

   • Apendektomi

   • Apendiks kanseri

   • Apendiks perforasyonu

   • Apendiks rüptürü

   • Aperient

   • Apert sendromu

   • Apert sendromu akrosefalosindaktili

   • Apgar

   • Apgar puanı

   • Apifobi

   • Apikal

   • Aplastik anemi

   • Aplazi

   • Apne

   • Apne, merkezi uyku

   • Apne, tıkayıcı uyku

   • ApoA-I Milano

   • Apofeni

   • Apofizit kalkaneus

   • Apolipoprotein A-I

   • Apolipoprotein E

   • Apollo

   • Apopain

   • Apopleksi

   • Apoptoz

   • Apraksi

   • Apraksi

   • Apse

   • Apse, deri

   • Apse, meme

   • Apse, perianal

   • Apse, peritonsiller

   • Aptallık, amaurotik ailevi

Ar

   • ARDS

   • ARMD

   • ARS

   • ART (antiretroviral tedavi)

   • Arabidopsis thaliana

   • Arabidopsis thaliana genomu

   • Arachnodactyly

   • Araknofobi

   • Araknoidit

   • Aralık, hafıza

   • Aralıklı malignite

   • Aralıklı topallama

   • Aralıklı uykusuzluk

   • Araya giren hastalık

   • Araya giren sıra

   • Arboviral ensefalit

   • Arbovirüs

   • Archaea

   • Arcus senilis

   • Arefleksi

   • Arenaviridae

   • Arenavirüs

   • Areola

   • Argentaffinoma

   • Arginin

   • Argon lazer

   • Arilalkilamin N-asetiltransferaz

   • Arimidex

   • Aristo

   • Aristolochia fangchi

   • Aristolochic asit

   • Aritmi

   • Aritmi

   • Aritmi, sinüs

   • Aritmiler, atriyal

   • Aritmiler, hızlı

   • Aritmiler, ventriküler

   • Aritmiler, yavaş

   • Ark, aort

   • Arka

   • Arka Plan Radyasyonu

   • Arka hipofiz

   • Arka oda

   • Arka çapraz bağ (PCL)

   • Arka ön

   • Arka üretral valfler

   • Arka-ön (PA)

   • Arkeogenetik

   • Arkeoloji

   • Arktik sağlık

   • Aromasin

   • Aromataz

   • Aromataz inhibitörü

   • Aromaterapi

   • Arpacık

   • Arrectores pilorum

   • Arsenik

   • Arsine

   • Artemidorus

   • Artemisinin

   • Artemsisia annua

   • Arter

   • Arter gerginliği

   • Arter hastalığı, koroner

   • Arter içi basınç

   • Arter kan gazı (ABG)

   • Arter spazmı, koroner

   • Arter, Hepatik

   • Arter, brakiyal

   • Arter, dalak

   • Arter, femoral

   • Arter, karotis

   • Arter, merkezi retina

   • Arter, mezenterik

   • Arter, oftalmik

   • Arter, pulmoner

   • Arter, vertebral

   • Arteria femoralis

   • Arteriohepatik displazi

   • Arteriosklerotik anevrizma

   • Arteriosklerotik retinopati

   • Arterioskleroz

   • Arterit, Takayasu

   • Arterit, dev hücre

   • Arterit, kraniyal

   • Arterit, zamansal

   • Arteriyel anevrizma

   • Arteriyel gerilim

   • Arteriyogram

   • Arteriyol

   • Arteriyovenöz malformasyon

   • Arteriyovenöz malformasyon

   • Arteriyovenöz malformasyon (AVM)

   • Arteriyovenöz malformasyon (AVM)

   • Arterler, koroner

   • Arth. and Musculoskeletal and Skin Dis, Nat’l Inst

   • Arthr-

   • Arthro …

   • Artikülasyon

   • Artikülasyon bozukluğu

   • Artralji

   • Artrit

   • Artrit mutilans

   • Artrit Çocuklarda

   • Artrit, Lyme

   • Artrit, Reiter

   • Artrit, dejeneratif

   • Artrit, gut

   • Artrit, psoriatik

   • Artrit, reaktif

   • Artrit, romatoid

   • Artrit, sistemik başlangıçlı juvenil romatoid

   • Artrit, sistemik başlangıçlı kronik romatoid

   • Artrit, spondilit

   • Artroentez

   • Artrogram

   • Artrogripoz

   • Artrogripozis multipleks konjenita (AMC)

   • Artropati

   • Artroskop

   • Artroskopi

   • Artroskopik

   • Artroz

   • Arı genomu

   • Arı korkusu

   • Arı sokması

   • Arı sokması, Afrikalı

As

   • ASA (ilaç uyarı kodu)

   • ASCUS

   • ASD

   • ASL

   • ASOT

   • AST

   • Asbest

   • Asbestoz

   • Ascaris

   • Ascus

   • Aseksüel

   • Asemptomatik

   • Asemptomatik enfeksiyon

   • Aseptik

   • Aseptik bursit

   • Aseptik nekroz

   • Asfiksi

   • Asistan, doktor (PA)

   • Asistoli

   • Asit

   • Asit baz dengesi

   • Askariasis

   • Asklepius

   • Askorbik asit

   • Asn

   • Asp

   • Aspartam

   • Aspartat aminotransferaz (AST)

   • Aspartik asit

   • Asperger Sendromu

   • Asperger Sendromu

   • Aspergilloz

   • Aspergillus

   • Aspie

   • Aspirasyon

   • Aspirasyon pnömonisi

   • Aspirasyon, eklem

   • Aspirasyon, ince iğne

   • Aspirin

   • Aspirin direnci

   • Aspleni

   • Asplenik

   • Astar, rahim

   • Astatik nöbet

   • Asteni

   • Astenik

   • Astigmatik

   • Astigmatizm

   • Astrafobi

   • Astrositom

   • Astım

   • Astım duyarlılık geni

   • Astım, egzersize bağlı

   • Astım, madenci

   • Astımlı

   • Asya gribi

   • Asya kolera

   • Aşamalı

   • Aşamalı vaccinia

   • Aşağı düzenleme

   • Aşağı olmayan klinik araştırma

   • Aşikar

   • Aşil tendiniti

   • Aşil tendonu

   • Aşillobursit

   • Aşılama

   • Aşılama

   • Aşılama DPT

   • Aşılama DT

   • Aşılama DTaP

   • Aşılama Soğuk algınlığı

   • Aşılama TD

   • Aşılama, Alman kızamığı

   • Aşılama, DPT

   • Aşılama, DT

   • Aşılama, DTaP

   • Aşılama, H. grip

   • Aşılama, HIB

   • Aşılama, Haemophilus influenzae tip B (HIB)

   • Aşılama, MMR

   • Aşılama, Td

   • Aşılama, bulaşıcı hepatit

   • Aşılama, grip

   • Aşılama, grip

   • Aşılama, hepatit A

   • Aşılama, hepatit B

   • Aşılama, kabakulak

   • Aşılama, kızamık

   • Aşılama, kızamıkçık

   • Aşılama, meningokok

   • Aşılama, pnömokok

   • Aşılama, sarı humma

   • Aşılama, serum hepatiti

   • Aşılama, suçiçeği

   • Aşılama, suçiçeği

   • Aşılama, çocuk felci

   • Aşılama, çocuklar

   • Aşılama, şarbon

   • Aşırı aktif mesane

   • Aşırı büyüme sendromu

   • Aşırı demir yükü

   • Aşırı duyarlılık pnömonisi

   • Aşırı düşkün

   • Aşırı içme

   • Aşırı nefes alma

   • Aşırı yeme bozukluğu

   • Aşırı yük, demir

   • Aşırı-

   • Aşırılık

At

   • AT (DNA’da)

   • ATG

   • ATM

   • ATN

   • ATP

   • ATSDR

   • At korkusu

   • Ataksi

   • Ataksi

   • Ataksi telenjiektazi mutasyona uğramış

   • Ataksi, serebellar

   • Ataksi-telenjiektazi

   • Atelektazi

   • Atelektazi, birincil

   • Atelektazi, ikincil

   • Aterektomi

   • Aterojenez

   • Aterom

   • Aterosklerotik

   • Aterosklerotik anevrizma

   • Ateroskleroz

   • Atetoz

   • Ateş

   • Ateş karıncaları

   • Ateş karıncası sokması

   • Ateş tedavisi

   • Ateş yaldız

   • Ateş, Akdeniz

   • Ateş, Batı Nil

   • Ateş, Ebola virüsü

   • Ateş, Filipin kanamalı

   • Ateş, Güneydoğu Asya’da hemorajik

   • Ateş, Kayalık Dağ benekli (RMSF)

   • Ateş, Lassa

   • Ateş, Meuse

   • Ateş, Pontiac

   • Ateş, Q

   • Ateş, Rift Vadisi

   • Ateş, St. Anthony’s

   • Ateş, Tay hemorajik

   • Ateş, Wolhynia

   • Ateş, ailevi Akdeniz (FMF)

   • Ateş, alerji

   • Ateş, benekli

   • Ateş, beş gün

   • Ateş, beşlik

   • Ateş, chikungunya

   • Ateş, dalak

   • Ateş, dalgalı

   • Ateş, dang hemorajik (DHF)

   • Ateş, dang humması

   • Ateş, doğum

   • Ateş, dumdum

   • Ateş, hafif

   • Ateş, hapis

   • Ateş, hemorajik

   • Ateş, incik kemiği

   • Ateş, kedi tırmığı

   • Ateş, kemik kırılması

   • Ateş, kene

   • Ateş, kızıl

   • Ateş, romatizmal

   • Ateş, salgın hemorajik

   • Ateş, sarı

   • Ateş, siper

   • Ateş, tekrarlayan

   • Ateş, tifo

   • Ateş, tifüs

   • Ateş, vadi

   • Ateş, züppe

   • Ateş, çöl

   • Ateşi düşürmek

   • Ateşli nöbet

   • Ateşli uçuk

   • Athelia

   • Athleats ayakları

   • Atimik

   • Atimik fare

   • Atipik

   • Atipik kızamık sendromu (AMS)

   • Atkins diyeti

   • Atlantoaksiyel

   • Atlas

   • Atlas ve eksen eklemi

   • Atlet ayağı

   • Atloaxoid eklem

   • Atom

   • Atomsal lazer

   • Atonia, REM uykusu

   • Atonik

   • Atonik nöbet

   • Atopi

   • Atopik

   • Atopik dermatit

   • Atopik dermatit

   • Atrezi

   • Atrezi, anal

   • Atrezi, aort

   • Atrezi, biliyer

   • Atria

   • Atriodigital displazi

   • Atriyal

   • Atriyal aritmiler

   • Atriyal fib

   • Atriyal fibrilasyon

   • Atriyal septal kusur (ASD)

   • Atriyal septum

   • Atriyal çarpıntı

   • Atriyoventriküler (AV)

   • Atriyoventriküler düğüm

   • Atriyum

   • Atrofi

   • Atrofi, peroneal kas

   • Atrofik vajinit

   • Atropin

   • Atropin psikozu

Au

   • Aura

   • Aurasız migren

   • Austin Flint üfürüm

   • Aux

Av

   • AV (atriyoventriküler)

   • AV düğümü

   • AV fistül (arteriyovenöz fistül)

   • AVM

   • AVM (arteriyovenöz malformasyon)

   • AVN

   • Av tüfeği sıralaması

   • Avasküler kangren

   • Avery

   • Avrupa tifüsü

   • Avulse

   • Avuncular

   • Avuç içi

   • Avülsiyon

Ay

   • Ay çiçeği

   • Ayak

   • Ayak ağrısı

   • Ayak bileği ağrısı

   • Ayak bırakma desteği

   • Ayak düşmesi

   • Ayak hastalıkları uzmanı

   • Ayak işareti

   • Ayak mantarı

   • Ayak parmakları, altı

   • Ayak parmağı, çim

   • Ayak tipi

   • Ayak tırnağı

   • Ayak tırnağı, batık

   • Ayak ve ağız hastalığı

   • Ayak, atlet

   • Ayakta tedavi gören hasta

   • Aydınlatma

   • Ayna korkusu

   • Ayna, ağız

   • Ayrık el / ayrık ayak malformasyonu

   • Ayrılma

   • Ayrılmama

   • Ayrılık anksiyetesi bozukluğu

   • Ayrılık kaygısı

   • Ayurveda

   • Ayçiçeği Sendromu

   • Ayırıcı

   • Ayırıcı tanı

Aq

   • AQP

   • Aquafobi

   • Aquaporin

Az

   • AZTAcanthamoeba

   • Az Görme

   • Az gören cihaz

   • Az görme

   • Aziz Anthony’nin ateşi

   • Aziz Vitus dansı

   • Azospermi

   • Azospermik Tıbbi Tanım

   • Azot

   • Azot narkozu

   • Azot oksit (gülme gazı)

   • Azotemi

   • Azotlu baz

   • Azı dişleri