Kanser Türleri
Kanser Türleri

Kanser Türleri ve En Yaygın Kanserler

Kanser türleri nelerdir?

Kanser türleri denildiğinde aslında 200 den fazla kanserden bahsedilmektedir. Bu makale yalnızca dünyada görülen en yaygın kanser türlerini ufak çaplı ele alacaktır.

Birçok kategori tanımlanmıştır. Aşağıdaki liste her bir genel kategoride bulunan daha spesifik kanser türlerini listelemek için genişletilmiştir. Herşey dahil değildir. Aşağıda kanser türleri genel olarak listelenmiştir:

  • Karsinom: Deride veya iç organları kaplayan, kaplayan dokularda başlayan kanser türü – “cilt, akciğer, kolon, pankreas, yumurtalık kanserleri”, epitelyal, skuamöz ve bazal hücreli karsinomlar, melanomlar, papillomlar ve adenomlar bunlara örnektir.
  • Sarkom: Kemik, kıkırdak, yağ, kas, kan damarlarında veya diğer bağ veya destekleyici dokularda başlayan kanserler – “kemik, yumuşak doku kanserleri”, osteosarkom, sinovyal sarkom, liposarkom, anjiyosarkom, rabdosarkom ve fibrosarkom bunlara örnektir.
  • Lösemi: Kemik iliği gibi kan oluşturan dokularda başlayan ve çok sayıda anormal kan hücresinin üretilmesine ve kana girmesine neden olan kanser. Lenfoblastik lösemiler (ALL ve KLL), miyeloid lösemiler (AML ve KML) ), T hücreli lösemi ve tüylü hücreli lösemiler gibi.
  • Lenfoma ve miyelom: Bağışıklık sisteminin hücrelerinde başlayan kanserler. T hücreli lenfomalar, B hücreli lenfomalar, Hodgkin lenfomalar, Hodgkin olmayan lenfoma ve lenfoproliferatif lenfomalar gibi.
  • Merkezi sinir sistemi kanserleri: Bu kanserler Beyin ve omurilik dokularında başlarlar. Gliomlar, meningiomlar, hipofiz adenomları, vestibüler schwannomalar, primer CNS lenfomaları ve ilkel nöroektodermal tümörler gibi.

Metastastik kanserler üstteki listeye dahil edilmemiştir. Bunun nedeni, metastatik kanser hücrelerinin genellikle yukarıda listelenen bir hücre tipinden ortaya çıkması ve yukarıdaki tiplerden en büyük farkının, bu hücrelerin, kanser hücrelerinin orijinal olarak gelişmediği bir dokuda mevcut olmasıdır. Sonuç olarak, “metastatik kanser” terimi kullanılıyorsa, doğruluk için kanser hücrelerinin ortaya çıktığı doku da söylenmelidir. Örneğin, bir hasta “metastatik kanser” olduğunu veya teşhisi konduğunu söyleyebilir, ancak daha doğru ifade “bulunduğu organa yayılmış metastatik (meme, akciğer, kolon veya diğer tip) kanserdir.

En Yaygın Kanserler

Teşhis edilen en yaygın kanserler meme, prostat, akciğer, kolon ve rektum ve mesane kanserleridir. Çoğu ölüm akciğer, kolon ve rektum, meme ve pankreas kanserleri tarafından olur. Her kanserin prognozu oldukça farklıdır. Birçok kanser erken teşhis ile tedavi edilebilir. İlerleyici olan veya geç teşhis edilen kanserlerin tedavisi çok daha zor olabilir. Hatta ve hatta yaşamı ciddi şekilde tehdit edebilir.

Meme Kanseri Nedir?

Meme kanseri, en yaygın ve en ölümcül kanserlerden biridir. Türkiye ve Dünyada kadınlarda en yaygınıdır. Yaklaşık 10 kadından biri hayatının bir noktasında meme kanseri geliştirecektir. Ölüm oranları 1989’dan beri azalmış olsa da, yalnızca 2015’te Türkiyede 100.000 kadında ortalama 41.6 kişinin meme kanseri teşhisi vardır.

Kanser Türleri
Kanser Türleri

Akciğer Kanseri Nedir?

Akciğer kanseri, Özellikle Erkeklerde Dünya ve Türkiyede en yaygın ilk kanserdir.Aynı zamanda en ölümcül olan kanser olarak tanımlanabilir. 2015’te 100.000 erkek te Akciğer ve akciğer yolları kanserleri 51 kişiye kanser teşhisi konulmuştur.

Prostat Kanseri Nedir?

Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen 2. kanserdir. 2015 te 100.000 erkekte 31 kişide kanser tespit edilmiştir.

Kolorektal Kanser Nedir?

Hem erkekleri hem de kadınları etkileyebilen kanserler arasında kolorektal kanser gösterilir. Türkiyede 100.000 de erkeklerde 21 kadınlarda 13 kişide görülmüştür. Ölüm oranı yüksektir. Türkiye ve Dünyada en yaygın 3.dür.

Karaciğer Kanseri Nedir?

Karaciğer kanseri her yıl yaklaşık Türkiyede 5.000 erkek ve 2.000 kadında gelişir. Hepatit B ve C ve ağır içme, kişinin karaciğer kanseri geliştirme riskini artırır. Dünyada en yaygın 5. Kanser türüdür.

Yumurtalık Kanseri Nedir?

Her yıl yaklaşık 2 bin türk kadınına yumurtalık kanseri teşhisi konuyor. Türk kadınları için yumurtalık kanseri sekizinci en yaygın kanser ve kanserden ölümlerin beşinci önde gelen nedenidir.

Pankreas Kanseri Nedir?

Pankreas kanseri, tüm büyük kanserler arasında en yüksek ölüm oranına sahiptir. Her yıl pankreas kanseri teşhisi konan yaklaşık 5 bin sadece yüzde 8’i beş yıldan fazla hayatta kalıyor.

NOT : İçerikte yer alan yazılı içerik kesin teşhis ve tedavi niteliği taşımaz. Sağlık sorununuzun hangisi olursa olsun doktorunuza başvurunuz. Sağlıkta uygulanan yöntemler kişilerin biyolojisi, kalıtsal özellikleri, yaş, boy, kilo farklılıkları ve bunlar gibi onlarca farklı duruma göre değişiklik gösterir.