Kanser Gerçekleri
Kanser Gerçekleri

Kanser Gerçekleri : Kanseri Anlamak ve Metastaz

• Kanser gerçekleri: Kanser, bazı vücut bölgelerinde kontrolsuz anormal hücre büyümesi olarak tanımlanır.
• 200’den fazla kanser türü vardır.
• Normal bir vücut hücresinin anormal şekilde gelişmesine neden olabilecek herhangi bir şey kansere neden olabilir; kanserle ilgili veya neden olan ajanların genel kategorileri şunlardır: kimyasal veya toksik bileşiklere maruz kalma, iyonlaştırıcı radyasyon, bazı patojenler ve insan genetiği.
• Kanser semptomları ve belirtileri, kanserin spesifik tipine ve derecesine bağlıdır; Genel belirti ve semptomlar çok belirgin olmasa da, kanserli hastalarda şunlar bulunabilir: yorgunluk, kilo kaybı, ağrı, cilt değişiklikleri, bağırsak veya mesane işlevinde bozulmalar, olağandışı kanama, sürekli öksürük veya ses değişikliği, ateş, vücutta oluşan şişlikler veya kitleler.
• Kanseri taramak ve olası teşhis etmek için birçok test olmasına rağmen kesin tanı, şüpheli kanser dokusundan alınan biyopsi örneğinin incelenmesiyle konur.
• Kanser evrelemesi genellikle biyopsi sonuçlarıyla belirlenir ve kanser tipini ve kanserin yayılma derecesini belirlemeye yardımcı olur; evreleme ayrıca doktorların tedavi protokollerini belirlemesine yardımcı olur. Genel olarak, çoğu evreleme yönteminde, atanan sayı ne kadar yüksek olursa (genellikle 0 ila 4 arasında), kanser türü o kadar agresif olur veya vücutta kanser o kadar yaygın olur. Evreleme yöntemleri kanserden kansere farklılık gösterir.
• Tedavi protokolleri kanserin tipine ve evresine göre değişmektedir. Tedevilerdeki protokoller, hastanın yaşı, etkilenim durumu ve derecesine göre planlanır. Bununla birlikte, çoğu tedavi aşağıdakilerden en az birini veya tümünü içerebilir: cerrahi, kemoterapi ve radyasyon tedavisi.
• Kanserler için listelenen birçok ev ilaçları ve alternatif tedaviler vardır, ancak hastaların bunları kullanmadan önce onkoloji doktoruyla görüşmeleri şiddetle tavsiye edilir.
• Kanserin prognozu iyi düzeyden kötüye kadar değişebilir. Prognoz, kanser tipine ve agresif olduğu bilinen kanserlerle evrelenmesine bağlıdır ve daha yüksek sayılarla (3 ila 4) evrelenenler genellikle daha kötü olana doğru değişen bir prognoza sahiptir.

Kanser gerçekleri – Kanser metastazı

Metastaz, kanser hücrelerinin kötü huylu bir tümörden kopup, vücuttaki diğer dokulara seyahat etmesi ve istilaya başlama sürecidir. Kanser hücreleri, metastazını kan dolaşımı ve lenfatik dolaşım ile yapar. Tümör orjininden yani başlangıcından çıkan metastazlar, akciğerler, kemikler, karaciğer, beyin ve diğer alanlar gibi diğer bölgelere gidebilir. İkincil kanser adı verilen bu kanserler birinci tümörden metastaz yapan kanserlerdir.

Metastaz Yapmış Kanser Nedir?

Metastatik kanser, birincil kanserin adını korur. Örneğin akciğere metastaz yapan prostat kanseri akciğer kanseri olarak tanımlanamaz. Metastatik prostat kanseri denilir. Metastaz evreleme ve tedavi yöntemini belirlemek için ciddi önem taşır. Bazı metastatik kanser türleri tedavi edilebilir. Fakat hepsi için geçerli değildir.

Kanser Gerçekleri – Kansere Neden Olan Nedir?

Kanser Gerçekleri
Kanser Gerçekleri

Bazı genler, bir hücrenin yaşam döngüsünü -büyümesi, işlevi, bölünmesi ve ölümü- kontrol eder. Bu genler hasar gördüğünde normal hücre büyümesi ile ölüm arasındaki denge bozulur. Kanser hücrelerine hücre büyümesinin anormal büyümesine ve DNA da hasarına yol açar. Aşağıdakiler, DNA’ya zarar verdiği ve kanser riskini artırdığı bilinen faktörlerin kısmi bir listesidir:

Mutasyonal Nedenler

Genetik mutasyonlar kansere neden olabilir. Örneğin, BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki mutasyonlar (artan meme ve yumurtalık kanseri riskine bağlı), vücudun DNA’yı koruma ve onarma yeteneğini engelleyebilir. Bu mutasyonlara uğrayanlar genetik olarak gelecek nesillere hastalığı aktarabilir.

Çevresel Etkenler

Kanser, çevresel maruziyetten kaynaklanabilir. Güneş ışığı ultraviyole radyasyon yoluyla kansere neden olabilir. Kurum, odun tozu, asbest ve arsenik gibi hava kirleticileri de bunlardan sadece birkaçıdır.

Mikrobiyal Nedenler

Bazı mikropların kanser riskini artırdığı bilinmektedir. Bunlara mide ülserine neden olan ve mide kanseri ile bağlantılı olan H. pylori gibi bakteriler dahildir. Viral enfeksiyonlar da (Epstein-Barr, HPV ve hepatit B ve C dahil) kanserle ilişkilendirilmiştir.

Yaşam Tarzı ve Kötü Beslenme İle Alakalı Nedenler

Yaşam tarzı seçimleri de kansere yol açabilir. Kötü beslenme, hareketsizlik, obezite, ağır alkol kullanımı, sigara dahil tütün kullanımı ve kimyasallara ve toksinlere maruz kalmanın tümü daha büyük kanser riski ile ilişkilidir.

Kanser Gerçekleri – Kanser Tanısında Lenf Düğümlerinin Rolü

Lenfoma lenf düğümlerinden veya lenfatik sistemin diğer alanlarından kaynaklanan kansere denir. Vücudun başka yerlerinde ortaya çıkan kanser lenf bezlerine yayılabilir. Lenf düğümlerinde oluşacak metastaz, kanserin yayılım hızının arttığını ve vücuttaki diğer bölümlere yayılabileceği anlamına geliyor. Lenf düğümlerinde kanser varlığı sıklıkla prognozu ve tedavi kararlarını etkiler.

NOT : İçerikte yer alan yazılı içerik kesin teşhis ve tedavi niteliği taşımaz. Sağlık sorununuzun hangisi olursa olsun doktorunuza başvurunuz. Sağlıkta uygulanan yöntemler kişilerin biyolojisi, kalıtsal özellikleri, yaş, boy, kilo farklılıkları ve bunlar gibi onlarca farklı duruma göre değişiklik gösterir.