Jakob hastalığı: Daha çok beynin bunama hastalığı olan Creutzfeldt-Jakob hastalığı (CJH) olarak bilinir. Alışılmadık, bulaşıcı bir ajan (bir prion) nedeniyle olduğuna inanılıyor. CJH semptomları arasında unutkanlık, sinirlilik, sarsıntılı titreyen el hareketleri, dengesiz yürüyüş, kas spazmları, kronik demans, denge bozukluğu ve ...

Jacksonian nöbeti: Duyu ve sinir fonksiyonlarında bozukluk yaratan, beyin içindeki belirli alanlarda anormal elektrik frekansı sonucu epileptik nöbet geçirilir. Jacksonian nöbetleri, karmaşık bir nöbettir ve elektriksel aktivite çok ani gerçekleşir. Çoğu insan nöbet geçirdiğini bile farketmez. Ani ve kısa süreli ...

Fasiyal sinir felci: Yüzdeki nervus fasialis denilen sinirin işlevinin azalması veya yitirilmesi nedeniyle innerve olan kaslardaki hareket kaybına denir. Genellikle tek taraflı olarak üfürememe, ıslık çalmada zorlanma, pipe kullanamama, koklayamama ve göz kapağını kullanamama gibi birçok problemle karşılaşılır. Bir çok ...

Nöroloji ; beyin, sinir ve kas sistemi hastalıklarıyla ilgilenen tıbbi bilim daldır. Nöroloji psikoloji ve fizik tedavi bölümleriyle yakın ilişki içerisindedir. Nörolojik hastalıkların nedeni genelde genetikti. Ama çevresel faktörler ve psikolojik yıpranmalar nörolojik problemleri açığa çıkmasında büyük nedeni olabilir. Sinir ...