Doğuştan (Konjenital) İşitme Kaybı, kısaca açıklamak gerekirse ortalama olarak Bin yeni doğandan yaklaşık olarak biri derecesi önemsiz olarak işitme kaybı ile doğar. Konjenital işitme kaybı, bebeğin doğumundan önce, sırasında veya hemen sonra meydana gelen genetik faktörlere veya diğer faktörlere bağlı ...

Pediatri yunanca iki sözcükten türetilmiştir. Paidi yanı erkek evlat ve İatros yani hekim. Günümüzde bebeklikten 18 yaşına kadar çocukların tıbbi bakımı ile ilgilenen tıp dalıdır. Pediatri aslında çocuk hastalıkları demektir. Pediatri çocukların ay ay takibini yapar ve problemli gördüğü çocukların ...