Doğuştan İşitme Kaybı
Doğuştan İşitme Kaybı

Doğuştan (Konjenital) İşitme Kaybı Nedir? Bebeklerde İşitme Kaybı Düzelirmi?

Doğuştan (Konjenital) İşitme Kaybı, kısaca açıklamak gerekirse ortalama olarak Bin yeni doğandan yaklaşık olarak biri derecesi önemsiz olarak işitme kaybı ile doğar. Konjenital işitme kaybı, bebeğin doğumundan önce, sırasında veya hemen sonra meydana gelen genetik faktörlere veya diğer faktörlere bağlı olabilir.

Doğuştan (Konjenital) İşitme Kaybı nda Genetik faktörler

Çocuklarda doğuştan gelen işitme kaybı 10 çocuktan 9 tanesinin ebeveynleri de bu problemi yaşamış kişiler olur. Bebeklerde işitme kaybının %50 sinde genetik bir nedene rastlanmıştır. Gentik nedenler bebeklerin ve ailenin geniyle alakalıdır. Bu bebeğin ebeveynlerinden bebeğe geçebilir.

Sendromik işitme kaybı

Doğuştan İşitme Kaybı
Doğuştan İşitme Kaybı

Genetik işitme kaybı olan çocukların yaklaşık 0’unda “sendrom ” vardır.”Bu, işitme kaybıyla ilişkili başka özellikler veya koşullar olduğu anlamına gelir. Örneğin Down sendromu ve Usher sendromudur. Bu sendromlar gibi İşitmede problem yapabilecek 400-500 arası sendrom bulunur. Ve herbir sendrom nadir olarak kabul edilir.

Sendromik olmayan işitme kaybı

Genetik işitme kaybı olan çocukların diğer p’inde “sendromik olmayan ” işitme kaybı vardıri. Bu, işitme kaybıyla bağlantılı başka bir koşul olmadığı anlamına gelir. Yapılan çalışmalarda işitme kayıplarına neden olan ve işitme ile alakalı olan yüzün üzerinde gen tanımı yapılmıştır. Gen ile geçen duyamama problemleri doğum esnasında veyahut daha sonraki dönemde başlayabilir. Belli olmamakla birlikte doğum esnasındaki gibi kalabilir. Dahada kötüleşme olasılığı da vardır.

Doğuştan (Konjenital) İşitme Kaybı nda Genetik olmayan nedenler

Sağır çocukların yaklaşık %20’inde işitme kaybı, başka bir nedenin sonucudur. İşitme kaybının genetik olmayan nedenleri şunlardır:

  • Annenin hamilelik sırasında sahip olabileceği bir enfeksiyon (Sitomegalovirüs (SMV) bu enfeksiyonların en yaygın olanıdır)
  • Prematürite ve düşük doğum ağırlığı
  • Doğumda şiddetli sarılık
  • Bazı ilaçlar ciddi enfeksiyonları tedavi etmek için bebeklere ve küçük çocuklara verilir.
  • İdiyopatik nedenler

NOT: Sağır çocukların yaklaşık %50’inde işitme kaybının bilinen bir nedeni yoktur.

NOT : İçerikte yer alan yazılı içerik kesin teşhis ve tedavi niteliği taşımaz. Sağlık sorununuzun hangisi olursa olsun doktorunuza başvurunuz. Sağlıkta uygulanan yöntemler kişilerin biyolojisi, kalıtsal özellikleri, yaş, boy, kilo farklılıkları ve bunlar gibi onlarca farklı duruma göre değişiklik gösterir.

Daha Fazla Çocuk Hastalıklarıyla Alakalı Bilgi öğrenmek İçin Aşağıdaki Linki Tıklayın;

https://www.sagliklayasam.net/hastaliklar/cocukhastaliklari/