A (adenin)

Adenin
Adenin

A genetikte DNA içinde bulunan A-T (adenin-timin) baz ikilisinin bir üyesi anlamına gelmektedir. Diğer baz çifti ise guanın-sitozindir (G-S)

Bazların herbiri “DNA merdiveninin basamağını” oluşturmak için yardımcı olur. Bir DNA nükleotidi, bir şeker molekülünden, bir fosforik asit molekülünden ve baz adı verilen bir molekülden oluşur. Bazlar, genetik kodu açıklayan “harfler” dir. DNA’nın kodları adenin, timin, guanin ve sitozin kimyasallarını temsil eden A, T, G ve S’dir. DNA baz eşleşmesinde, adenin daima timin ile, guanin ise daima sitozin ile eşleşir.

RNA daki bazlardanda olan Adenin RNA da Urasi bazı ile eşleşir. RNA’daki baz çiftleri bu nedenle A-U ve G-S’dir.

Daha Fazla Medikal Sözcük İçin TIKLAYIN